ADACTA-ZLO(LP-DARK ELK RECORDS DE004/PHR REECORDS)

 

En riktigt snygg LP med Adacta och där de sjunger på tjeckiska. Jag blir nyfiken på skivan och bara omslaget får mig att tänka på Amebix eller något sådant. Visst är det tungt det måste jag säga. Det går både fort och är tungt på samma gång och här finns hardcore, doom och death metal i en enda salig blandning men de lyckats få till det till en enhet av ond och hård musik. Man känner sig rätt mör efter att ha lyssnat till den här skivan måste jag säga och det känns som om man kört ett träningspass eller liknande när man gjort sitt med gruppen. Det är en skön känsla och min känsla är att jag slänger på LP:n igen och igen och jag vill höra mer material med gruppen. Så är min direkta känsla och den har inte ruckats efter ett par lyssningar till. 4/7-2022


*******

ADACTA-ZLO(LP-DARK ELK RECORDS DE004/PHR REECORDS)

A really nice LP with Adacta and where they sing in Czech. I'm curious about the disc and only the cover makes me think of Amebix or something like that. Sure, it's heavy I have to say. It's both fast and heavy at the same time, and here's hardcore, doom and death metal in a single blissful mix, but they managed to make it a device of evil and hard music. You feel really tired after listening to this album, I have to say, and it feels like running a workout or the like when listening to the group. It's a nice feeling and my feeling is that I throw on  the LP over and over again and I want to hear more material with the group. That's my direct feeling and it has not been ruined after a couple of listenings. 4/7-2022

ADACTA-TMA(LP-PHR RECORDS PH 191)

Jag behöver inte alltid upprepa att jag älskar tjeckisk punk/hardcore men det gör jag verkligen. Denna grupps tuffa sound är verkligen något jag uppskattar. Satta på skivan på 45 varv först och tyckte det lät lite udda men satte den på rätt och vad är det då jag får? Jo en snabb och ibland lite tyngre hardcore på tjeckiska och jag tycker nog att även om vi har hört den här typen av musik många gånger genom åren så har faktiska Adacta ett eget sound i mångt och mycket och det gillar jag skarpt. I låten Katastrofy har de till och med fått med en fiol i sin musik och tyngden blir väldigt påtaglig i en sådan låt när det blir tyngd som denna med en fiol som smeker mina öron i allt de hårda och fiol kanske är något som de borde ha i mer låtar för att verkligen få ett eget sound även om jag nästan tycker det räcker som det är. I vilket fall en jävligt bra platta. 24/6-2016

********

ADACTA-TMA(LP-PHR RECORDS PH 191)

 

I do not always have to repeat that I love Czech punk / hardcore, but I really do. This group's harsh sound is really something I appreciate. I put on record the first on 45 rpm and thought it sounded a bit odd but put it on the right and what is it I get? Well a quick and sometimes a little heavier hardcore in Czech and I think that even if we've heard this kind of music many times through the years, the actual Adacta have an own sound very much and I like that a lot. In the song Katastrofy they even had a violin in their music, and the weight is very evident in a song when it's weight it with a violin caressing my ears in all the hard and the violin is perhaps something that they should have in more songs to really get an own sound although I almost think it's enough as it is. In any case, a damn good album. 24/6-2016