ACTIONS-INDEFENSIBLE(M-CD)

Fick denna skivan med gem låtar och en 6-låtars med en massa versioner av The Echo på men vi börjar med denna femlåtarsskiva. Jag vet inte vad jag skall säga om detta…Ganska lugn popmusik eller indie eller vad jag skall kalla det och det är väl tyvärr inget som berör mig alls egentligen för den här typen av så pass lugn musik kanske inte passar riktigt på denna sida så jag passar nog på detta. Tar även med 6-låtars skivan med The Echo på en massa vis…De versioner som är fräckast och mest ljud i är väl de jag gillar bäst faktiskt…kanske inte likt mig men nja….10/11-2014

****

ACTIONS-INDEFENSIBLE(M-CD)

Got this disc with clips of songs and a 6-track with a lot of versions of The Echo on but we start with this femlåtarsskiva. I do not know what to say about this ... Quite calm pop music or indie or what to call it and it is well unfortunately nothing that touches me at all really for this type of so quiet music may not fit properly on this page so I fit enough of this. Also takes 6-track album with The Echo of a lot of sense ... The versions which is most cool and most sound is well the ones I like best ... actually might not like me but well ... .10/11-2014