ACROSS THE BORDER-SHORT SONGS,LONMG FACES(MINI-CD/WOLVERINE WRR 077) Love Music/Hate fascism står det på Across the Borders miniskiva och det stämmer ju. Älska musiken är väl vad de gör och en punkgrupp med dragspel kan väl bara vara bra? Det finns självklart många referenser till Levellers och den typen av grupper men jag tycker nog att Across the Border är lite punkigare i sitt utförande av sin musik. 6 låtar som är väldigt svårt att sitta still till för deras tempo är svårdefinerbart men fort går det(SJU) 8/2-01 ACROSS THE BORDER-SHORT SONGS,LONMG FACES(MINI-CD/WOLVERINE WRR 077) Love Music/Hate fascism does it stand on Across The Borders minirecord and that´s a fact. Love the music is what they do and a punkgroup with accordion must be good or? Of course there´s some references to a group like Levellers and taht type of groups but I think that Across the Border is a little more punkish in their music. 6 songs that it´s very difficult to sit still to and their tempo is hard to define but it goes very fast(SEVEN)  8/2-01