ACHT EIMER HUHNERHERZEN-S/T(CD-DESTINY RECORDS178)

 

Det här är riktigt bra måste jag säga. En slags akustisk punk på tyska med kvinnlig sång och hon kallar sig Apocalypse Vega och bara det är ju superbt. Jag gillar den stilen de har och tänker lite på Monica and The Explosion som också är akustisk punk. Skillnaden på musiken är att det är sång på tyska och bara det är ju ett plus som ni vet att jag tycker den här. Jag tror säkert en del av er som är ”rätttrogna punkare” inte tycker detta är punk men jag tycker verkligen detta är punk för det handlar ju om att göra vad man vill och hur man vill och det gör verkligen den här gruppen. Så de 14 låtarna tilltalar mig och jag sjunger med för fullt även om jag inte alltid vet vad jag sjunger men det är ointressant….Vill ni inte vara som alla andra punkare utan vill ha något nytt ska ni helt klart kolla in Acht eimer Huhnerherzen…4/6-2019


*******

ACHT EIMER HUHNERHERZEN-S/T(CD-DESTINY RECORDS178)

This is really good I have to say. A kind of acoustic punk in German with female vocals and she calls herself Apocalypse Vega and only that is super. I like the style they have and think a little about Monica and The Explosion which is also acoustic punk. The difference in the music is that it is song in German and only that is a plus as you know I think it here. I certainly think some of you who are "rightful punks" do not think this is punk but I really think this is punk because it is about doing what you want and how you want and it really this group do. So the 14 songs appeal to me and I sing with fullness even though I don't always know what I am singing but it is uninteresting. Don´t you want to be like everybody other punk and you want something new , the you have to check out Acht Eimer Huhnherzen .... 4 / 6-2019