ACEHOLES-AFRI PÖNK(MINI-CD)

 

Som tysk grupp har de chanson att verkligen kvala in som en favorit för de grupperna har ju tendenser till att göra det….Det är faktiskt så att Aceholes tillhör en av de grupperna och efter deras intro så blir det snabbspelad punkrock med ganska enkla medel. Men det är ju det som gör att jag verkligen gillar det jag hör.  Jag är bara lite ledsen att de inte har mer låtar på skivan men det är bara att hoppas på att de ger ut något mer alldeles snart. Jag tänker på en gammal grupp som Slime faktiskt och jag vet inte om det är rätt men jag vet att jag älskade dem och jag vet att jag älskar denna grupp. Ni som gillar tysk punk ska inte tveka och ni som gillar punk ed mycket melodier och en ganska snabb sådan men inte en punk som inte går över till hardcore kommer också att gilla det här. Punk on! 14/6-2018


********

ACEHOLES-AFRI PÖNK(MINI-CD)

As a German group, they have the chance to really qualify as a favorite for those groups, they tend to do that.. Actually, Aceholes belongs to one of the groups and after their intro, the fast-paced punk rock becomes quite simple. But that's what makes me really like what I hear. I'm just a little sad that they do not have more songs on the record, but just hoping they will release something more soon. I think of an old group like Slime actually and I do not know if that's right, but I know I loved them and I know I love this group. Those who like German punk should not hesitate and you who like punk with a lot of melodies and a rather fast punk but not  punk that does not go to hardcore will also like this. Punk on! 14/6-2018