ACAO DIRETA-REVOLTA/REPUDIO/CONFRONTO/RESISTENCIA(CD-BOMBARDEIO DISTRO  BD003)

Jag fick ju fyra skivor med gruppen och två samlingsskivor av denna brasilianska grupp och det gillar jag ju att få. Gruppen har ju en stil som är ganska svår att beskriva egentligen för de ligger någonstans mellan metal och punk/hardcore men visst är det punk det handlar om men de hårda takterna de har i sin musik passar ypperligt in där. Oftast sjunger de på portugisiska men någon engelsk text finns där också men man förstår ändå att de är arga på många saker… försök att få tag på den här gruppen skivor…annars blir jag ledsen på dig. 11/1-2012

********

ACAO DIRETA-REVOLTA/REPUDIO/CONFRONTO/RESISTENCIA(CD-BOMBARDEIO DISTRO  BD003)

I got four records with this group and two compilations with this brazilian group and that I really like to get. The group have a style which is really hard to describe but there are somewhere between metal and punk/hardcore but sure it´s punk we´re talking about the most but the hard things they have in their music suits in really good in their music. Often they sings in portugese but some English lyrics we have there too but you I understand anyway that they´re angry on many things..try to get this groups records…otherwise I become angry on you. 11/1-2012

ACAO DIRETA-RESISTIREI(CD- BOMBARDEIO DISTRO  BD006)

En ganska tidig skiva och här får vi med en tidig demo också…Det hörs att detta är lite tidigare i karriären för det är inte lika välspelat som det är idag men det är i vilket fall riktigt charmigt och trummisen i bandet får verkligen jobbar för sin lön. Kanske inte den bästa skivan de gjort precis men som tidsdokument fyller den helt klart sin funktion och det är kul att ha hört deras utveckling från ett ganska stökigt punkband till ett riktigt välspelat punk/hardcoreband med små metalinfluenser.  11/1-2012

******

ACAO DIRETA-RESISTIREI(CD- BOMBARDEIO DISTRO  BD006)

An early record and here we get an early demo too…It can really be heard that this is earlier in the career and it´s not so wellplayed as it is today but it´s really charming and the drummer in the band must really work for his money. Maybe not the best record they have done but as a timedocument it fills it´s function really good and it´s really fun to hear their development from a really messy punkrockband to a really wellplayed punk/hardcoreband with small melatinfleunces. 11/1-2012

ACAO DIRETA-….BASEADO EM FATOS REAIS(CD-RMS ENTRETEINMENTOS)

Denna skivan är inspelad 1994 och innehåller 12 låtar. Har alltså 18 år på nacken nu…De här grabbarna var arga på den här tiden och väl ganska arga än idag. Den här skivan har låtar som går riktigt snabbt och man förstår varifrån de har fått sina influenser även om jag kanske inte precist kan namnge de banden som den här gruppen har på sitt visitkort….som influenser alltså. Det jag gillar i en del av låtarna är att de plötsligt lugnar ner tempot med något som liknar en akustisk gitarr ibland och det gör hela den här anrättningen ganska egen på något sätt. Men punk är det om något….det går inte att säga något annat… 11/1-2012

*******

ACAO DIRETA-….BASEADO EM FATOS REAIS(CD-RMS ENTRETEINMENTOS)

This record is recorded 1994 and have 12 songs. It´s 18 years old now…These guys was really angry back then and they´re pretty angry today too. This record have songs which goes really fast and you can understand from where they have got their influences even if I don´t precisely can give you the names which is put on their card of influences…The things I like in these songs is that they calm down some of them with something which sounds like an acoustic guitar sometimes and that makes the whole thing really own in some way. But punk this is if we say so…you cannot say anything else…11/12-2012

ACAO DIRETA-RISOTTO BOMBS-LIVE IN SLOVENIJA(CD-CRIMINAL ATTACK)

En liveskiva inspelad i maj 1999 i Slovenien. 29 låtar från olika tidsåldrar och att brasilianskt band spelar in live i Slovenien i Europa tycker jag bara det är coolt. Det är riktigt bra ljud på skivan och det är mycket bättre ljud än jag någonsin kunde föreställa mig. Musiken går fort och jag kan tänka mig att det var en ganska vild tillställning det hela. De 29 låtarna spelas fort men det är inga problem med att höra texter eller så även om jag inte kan förstå texterna så kan jag höra dem. Liveskivor med den här typen av musik är väl inte min favorit precis utan det skall upplevas live på plats eller som studioinspelning tycker men trots allt gillar jag detta riktigt mycket. 11/1-2012

******

ACAO DIRETA-RISOTTO BOMBS-LIVE IN SLOVENIJA(CD-CRIMINAL ATTACK)

A liverecord recorded in may 1999 in Slovenia. 29 songs from different times and that a brazilian band plays live in Slovenia in Europe I think that is really cool. It´s really good sound quality on the record and it´s a lot better sound quality than I ever could imagine that it would be. The music goes fast and I can imagine that it was a really wild show to look at. The 29 songs is played fast but it´s no problems with hearing the lyrics or so even if I don´t understand anything of the lyrics so can I hear them. Liverecords with this type of music isn´t precisely my favourite because this would be heard on the place directly or with a studiorecording but even if these facts are here I like this really much. 11/1-2012

ACAO DIRETA-MASSACRE HUMANO(CD-RED STAR RED-011)

Brasiliansk musik har ju en del att leva upp till eller vad sägs om band som Sepultura, Soulfly, Ratos De Porao. Acae Direta är ett band som ligger närmare Ratos De Porao än hårdrock. Snabb käng måste man väl kalla det och jag gillar mest av allt att sångaren hörs så pass bra även om jag inte förstår något av deras texter.  Trummisen bankar på utav bara fan och han skall ha cred för detta. De låter riktigt förbannade och bor man i Brasilien har man all rätt att vara förbannad för det finns en hel del orättvisor där. Jag älskar att höra punk från udda länder och Acao Direta är ingen undantag. 19/1-2010

*******

ACAO DIRETA-MASSACRE HUMANO(CD-RED STAR RED-011)

Brazilian music have some to live up to or what to be said about bands like Sepultura, Soulfly, Ratos De Porao. Acae Direta is a band which is nearer Ratos De Porao than metal. Fast crust we must call this and I like most of all that the singer can be heard as good as he does even if I don´t understand anything of their lyrics. The drummer drums like hell and he should have cred for this. They sounds really angry and do you live in Brazil you have all the rights to be angry because there is so many unfair things there. I love to hear punk from odd countries and Acao Direta is no conclusion.19/1-2010