ABSTURTZ-ALLES RISKIERT(CD-NIX GUT NG 211)

Tysk grupp som sjunger på tyska och ligger på tyskt punkbolag…detta ser jag framemot. Det är en av två skivor de skickade till mig. Detta låter mycket bra…det är snabbspelad punkrock oftast men det finns små inslag av reggae ibland och det är kul och välbehövligt att de tar ner på tempot lite ibland. Men oftast är det som sagt snabb tysksjungen punkrock och jag tänker lite på våra svenska trallband när jag lyssnar till detta. Det tycker jag är en komplimang för många av de banden är riktigt bra och när melodier, bra texter och punk blandas med tyska så brukar det bli väldigt bra och så också i Absturtz fall. Det är lätt att sjunga med fast man ej hört låtarna förut och det är också ett plus. 16/12-2014

********

ABSTURTZ-ALLES RISKIERT(CD-NIX GUT NG 211)

German group that sings in German and is located on the German punk companies ... this, I look forward to. It is one of two albums they sent to me. This sounds very good ... it's fast-paced punk rock often but there are small hints of reggae and sometimes it's fun and much needed they will slow the pace down a bit sometimes. But usually it's like I said rapid German sung punk rock and I think a little about our Swedish trallband when I listen to this. I think that's a compliment to many of the bands are really good and when melodies, great lyrics and punk mixed with German so usually get very good and so also in Absturtz cases. It's easy to sing along even though you had not heard the songs before and it is also a plus. 16/12-2014

ABSTURTZ-ALLES WIRD GUT(CD-TRUE REBEL TRR-022)

Den här skivan kom ut 2011 efter vad jag förstår och på ett annat bolag än de andra två jag har. Jag tycker att de bara blir bättre och bättre för varje skiva de gör och de låter riktigt förbannade på denna skiva och det gillar jag. Men de har absolut inte glömt några som helst melodier någonstans och det gillar jag ännu bättre.16 låtar som är fyllda med snabb tysksjungen punk och detta med en sångare som har sådär lagom hes röst som passar in så ypperligt på den här typen av musik. Ett av de bättre tyska banden just nu och det säger ju inte så lite eftersom jag verkligen älskar tysksjungen punk(eller hur?). Så gör er själva en tjänst och kolla in denna grupp med en gång. 16/12-2014

********

ABSTURTZ-ALLES WIRD GUT(CD-TRUE REBEL TRR-022)

This album came out in 2011 I understand and in a different company than the other two I have. I think they just get better and better with each album they are doing and they sound really angry at this album and I like that. But they have certainly not forgotten any tunes somewhere and I like that yet bättre.16 songs that are filled with quick-German sung punk and this with a singer who has been like that right hoarse voice that fits so excellent for this type of music. One of the better German bands right now and it says not so little because I really love German sung punk (right?). So do yourselves a favor and check out this group once. 16/12-2014