ABSENCE-RIDERS OF THE PLAGUE(CD-METAL BLADESPV CD 085-105532/TRIADA PROMOTION) Långhåriga snubbar är inte så vanligt i hårdrocken nuförtiden eller? Tre av de fyra har långt skägg också och det är ju ganska fräckt. Skitsamma det är väl musik vi skall snacka om här eller? Ja det är väl inget överraskande precis utan här är det tung, tuff metal med en sångare som faktiskt låter riktigt rå…aldrig hört förut eller? Det är klart att ni har det för den här typen av detahmetalliknande(jag skriver så för att ingen kan klaga på att jag säger fel stil) musik är väl ganska likriktad på något sätt. Jaja , det är inte dåligt, verkligen inte och ni som gillar traditionell deathmetal gillar säkert detta.(SEX) 3/8-07

ABSENCE-RIDERS OF THE PLAGUE(CD-METAL BLADESPV CD 085-105532/TRIADA PROMOTION) Longhaired guys isn´t so usual in heavy metal nowadays or? Three of the four have long beard too and that´s really cool. Shit the same because it´s music we shall talk about here or? Yeah, it´s not anything surprising here and it´s heavy,tough metal with a singer which actually sounds really raw…never have heard that before or…?Of course you have that because this type of deathmetalsimilar(I say so because then can noone complain on me for writing the wrong musicstyle) music is really the same in some way. Yeahyeah, it´s not bad , really not and you who likes traditional deathmetal really likes this.(SIX) 3/8-07