ABRAXAS COUNTDOWN-REQUIEM FOR ENTERTAINMENT(CD-S)

 

Bara tre låtar och utan omslag så får jag i alla fall höra denna finska grupp på skiva. Post-punk/spiritual heavy metal /doom rock är på det sättet de beskriver sig själva och då har man ju täckt in en hel del stilar ;-) Inledningsvis är det väldigt lugnt men i Israel(Azrael is real) blir det annat ljud i skällan tycker jag och det är en tyngd i deras musik som kan beskrivas som om man kämpar och kämpar men kommer inte riktigt över krönet hur mycket man än kämpar. Vad jag menar att det är en ganska långsam musik fast jävligt tung sådan som gör att det känns nästan som om man tar ett steg fram och två steg bak om man skulle promenera till denna låten till exempel. Jag skulle nog vilja höra mer än tre låtar med denna tunga grupp men intressanta stunder finns i detta tunga ljudlandskap med bara tre låtar. 2/9-2016


******

ABRAXAS COUNTDOWN-REQUIEM FOR ENTERTAINMENT(CD-S)

Only three songs and without a cover, so is it when I hear this Finnish group on record. Post-punk / Spiritual heavy metal / doom rock is how they describe themselves, and then you have of course covered a lot of styles;-) Initially it is a very quiet song but in Israel (Azrael is real) becomes another sound in I think the skull and there is a heaviness in their music can be described as if you struggle and struggle, but will not really come over the top how hard you struggle. I mean that it is a fairly slow music which is damn heavy such that makes it feel almost like if you take one step forward and two steps back if you were to walk to this song, for example. I would like to hear more than three songs with this heavy group, but there are interesting moments in this heavy soundscapes with just three songs also. 2/9-2016