ABOVE REPROACH-RADIO INTERFERENCE(CD)

Riktigt bra poppunk är grejen för Above Reproach och det är musik som jag anammar med en gång för den här typen av punk är inte så vanlig nuförtiden. Om ni tänker er att ni blandar Dinosaur Jr, Mega City Four, Husker Du med lite Fat Wreck-influerade saker så är det nog så jag kan förklarar för er. Det känns lekfullt på något sätt och framförallt är musiken fylld av poppiga melodier i den ganska tuffa musiken. Detta kröns av en riktigt bra sångare som verkligen ger allt när han sjunger men ändå behåller lugnet på något sätt och detta ger gruppen trots mina jämförelser ett ganska eget sound tycker jag. Kul att lyssna på helt klart och den här typen av musik kanske inte går till hitlistorna men skulle säkert kunna skvalpa precis under. 25/7-2015

********

ABOVE REPROACH-RADIO INTERFERENCE(CD)

Really good pop punk is the thing Above Reproach do and it's music that I embrace the once for this type of punk is not so common nowadays. If you think that you mix Dinosaur Jr., Mega City Four, Husker Du with little Fat Wreck-influenced stuff, it's probably so I can explain it to you. It feels playful in any way and, above all, the music is full of pop melodies in the rather harsh music. This is crowned by a really good singer that really gives everything when he sings, yet remain calm in any way and this gives the group despite my comparison a quite own sound, I think. Glad to hear this of course and this type of music may not go to the charts but could certainly ripple just below. 25/7-2015