ABNORMI-AJANKUVA(LP-STUPIDO RECORDS TWINLP217)

 

Finsk hardcore var ju stor redan på 80-talet och Abnormi fullföljer det förflutna och ger oss en skiva fylld av snabb och tuff hardcore och jag gillar verkligen det jag hör. Ibland går det så fort så de nästan inte hinner med och sjunga i låtarna och det är fräckt! Stupido Records är verkligen ett bolag som suger upp många olika genres men punk är verkligen något de är bra på. Et band som låter riktigt arga och en trummis som verkligen får jobba för löningen(om han nu får någon). Inga långa låtar här inte utan här ligger de flesta under två minuter och det är något jag uppskattar. Man blir aldrig trött på en låt. Även om man blir lite törtt efteråt så beror det mer på tempot och försök att poga er genom den här skivan så kommer ni att tappa många kalorier. Det skulle vara lite kul att veta vad de sjunger om eftersom de sjunger på finska men jag sjunger med där jag kan! Gillar ni Discharge, Straight Edge och hardcore i allmänhet kommer ni att gilla detta också. 18/3-2020


********

ABNORMI-AJANKUVA(LP-STUPIDO RECORDS TWINLP217)

After all, Finnish hardcore was great already in the 80s and Abnormi completes the past and gives us a record full of fast and tough hardcore and I really like what I hear. Sometimes it goes so fast that they can hardly sing and sing in the songs and it is cool! Stupido Records is really a company that sucks up many different genres but punk is really something they are good at. A band that sounds really angry and a drummer who really gets to work for the salary (if he gets any). No long songs here, but most of them here is two minutes or less and this is something I appreciate. You never get tired of a song. Even if you get a little tired afterwards, it depends more on the tempo and trying to pogo you through this record, you will lose many calories. It would be a little fun to know what they are singing about because they sing in Finnish but I sing along where I can! If you like Discharge, Straight Edge and hardcore in general, you will like this too. 18/3-2020