A/64-DEMO 1984(LP-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 301)

 

En gammal demo som blivit vinyl, det har vi sett förut.PHR är bra på just sådana här tidsdokument och när de kommer före Berlinmurens fall blir de ännu mer intressanta.  Här är det mest egna låtar men också covers som Sonic Reducer(Dead Boys), USA(Exploited) Stepping Stone(Boyce & Hart) och Banned from the pubs(PTTB) bland annat. Ljudet är kanske lite burkigt men det låter riktigt charmigt och inledande låten Netopyr är instrumental men en skön och snabb inledning till skivan. De gör en riktigt rå version av Sonic Reducer och jag älskar basen på den låten….klass och en ännu snyggare inspelning av låten skulle jag vilja höra med den basen. Kultura (Banned from the pubs) är ju fräck när den är på slovakiska. I några av låtarna har de saxofon och det brukar jag ju gilla när det gäller punkmusik och på den lite udda låten Evakuace inleder den låten och de kommer ju igång efter ett tag och då blir det riktigt snabbt. På den här vägen är det mest hela tiden på skivan och det känns verkligen att detta är punk på ett riktigt sätt och så tänker jag alltid när det gäller öststatspunk från 70-80 talet…Kolla in! 28/4-2023


*******

A/64-DEMO 1984(LP-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 301)

 

An old demo that has become vinyl, we've seen that before. PHR is good at time documents like this, and when they come before the fall of the Berlin Wall, they become even more interesting. Here are mostly original songs but also covers like Sonic Reducer (Dead Boys), USA (Exploited) Stepping Stone (Boyce & Hart) and Banned from the pubs (PTTB) among others. The sound is maybe a little tinny but it sounds really charming and the opening song Netopyr is instrumental but a nice and quick introduction to the album. They make a really raw version of Sonic Reducer and I love the bass on that song....class and an even nicer recording of the song I would like to hear with that bass. Kultura (Banned from the pubs) is cool when it's in Slovak. In some of the songs they have saxophone and I usually like that when it comes to punk music and on the slightly odd song Evakuace it starts the song and they get started after a while and then it gets really fast. On this road it is most all the time on the album and it really feels that this is punk in a real way and so I always think when it comes to eastern punk from the 70-80's ... Check out! 28/4-2023