7ER JUNGS-PROMO BLITZ(MINI-CD-RANDALE RECORDS)

En slags liten samlingspromo med 6 låtar live-låtar covers , videos etc. De blandar tyska och engelska texter men de blandar inte sin musikstil med något…jo det gör de kanske ibland men det är snabbspelad oirock som är grejen för denna grupp och de 6 låtarna visar verkligen prov på att just den här gruppen är väldigt duktiga i ämnet..att spela snabb oipunk för det kan de verkligen och melodierna har de inte heller glömt. Skulle självklart vilja höra lite mer med gruppen eftersom sex låtar kanske inte är det ultimata för att få en helhetsbild av gruppen. Men som vanligt kan man inte få allt och detta är en början till en lång bekantskap hoppas jag. 13/11-2014

********

7ER JUNGS-PROMO BLITZ(MINI-CD-RANDALE RECORDS)

A sort of small compilationpromo with six songs live cover versions of songs, videos, etc. They mix German and English texts but they do not mix their music with something ... yes they do maybe sometimes but it's fast-paced oirock the thing for this group and the 6 the songs really show evidence that this particular group is very talented in ämnet..att play fast oipunk for it, they can really and the melodies they have not forgotten. Would obviously like to hear a little more with the group since six songs may not be the ultimate to get an overall picture of the group. But as usual, you can not have everything and this is the beginning of a long acquaintance I hope. 13/11-2014