7 BULLETS-7 BULLETS(LP-BOLLMORA REKORDS SIKVÄGEN 21)

 

Här var det rock n roll måste jag säga. Det är en skön musik som jag faktiskt trodde skulle vara mer Misfits-influerad av olika anledningar. Men här har nog Hanoi Rocks och tidiga punkgrupper varit en stående meny på den här gruppen skivtallrikar. Det är mycket attityd, dieseldoftande musik och framförallt en jävla spelglädje. Det var längesedan man fick den här känslan av en svensk grupp för osar det verkligen attityd och en stil som är få förunnat. Bollmora rekords fortsätter att ge ut riktigt bra musik. Kanske inte den musik som säljer mest men jag hoppas verkligen att ni köper hans alster för det är det verkligen värt. Det håller alltid bra kvalitet och det är många stilar och ofta grupper man aldrig hört innan som han lyfter fram. 7 BULLETS är verkligen en grupp som är värda att premieras för sig tuffa rock n roll med punkinfluenser. En grupp som säkert har influerat de också är New York Dolls för det finns en del därifrån och det är ju aldrig fel. Tidig punklikande musik som jag är uppväxt med och det är så skönt att höra den 50 år senare också!  Investera….18/12-2023


********

7 BULLETS-7 BULLETS(LP-BOLLMORA REKORDS SIKVÄGEN 21)

 

Here it was rock n roll, I must say. It's a nice music that I actually thought would be more Misfits-influenced for different reasons. But here have Hanoi Rocks and early punkgroups been a standing menu on this group of turntables. It ´s a lot of attitude, diesel smelling music and above all a fucking joy of playing. It was a long time since I got this feeling of a Swedish group because it really oozes attitude and a style which is rare in the world. Bollmora rekords continues to release really good music. Maybe not the music that sells the most but I really hope that you buy his stuff because it ́s really worth it. It ́s always good quality and it ́s many styles and often groups you never heard before that he highlights. 7 BULLETS is really a group which is worth to be rewarded for tough rock n roll with punkinfluences. A group which surely have influenced them too is New York Dolls because there ´s some people from there and that ´s  never wrong. Early punksimilar music that I grew up with and it's so nice to hear it 50 years later too! Invest....18/12-2023