6 FEET DOWN-STRANGE(CD-WOLVERINE RECORDS WRR 190)

Ståbas igen och det är okej så länge det inte är ren psychobilly och ännu mer okej om de spelar punkrock med det soundet för det blir ett ganska fräckt sound med ståbass. Deras sound är snabbt som bara den och jag tycker nog att det drar mer åt punk och psychobilly och då känner jag mig nöjd och just därför kan man ju inte mer än gilla detta och tycka det är sktibra egentligen. För jag gillar ju tempo, melodier och punkig musik och då kan vi ju inte klaga på 6 Feet down för de uppfyller alla dessa kriterier. Helt klart är att jag tror att både punkare och psychobillyfreaks kan gilla detta och jag kan tänka mig att deras publik är ganska blandad…5/4-2013

*******

6 FEET DOWN-STRANGE(CD-WOLVERINE RECORDS WRR 190)

Upright bass again, and that's okay as long as it is not pure psychobilly and even more okay if they play punk rock with the sound of it is a pretty cool sound with Upright bass. Their sound is fast like crazy and I think that it pulls more to the punk than psychobilly, and then I feel satisfied and just because one can not be more than like this and think it's fucking good really. Because I like the tempo, melodies and punk music, and then we can not complain at 6 Feet Down to fulfill all these criteria. Clearly, I think both punk and psychobilly freaks can enjoy this and I can imagine that their audience is quite mixed ... 5/4-2013