68FL:OZ-4KTION:SORG3N:K1ND(CD)

 

Allt stavas med siffror och det är svårt att komma ihåg låttitlar, namn och skivtitel just på grund av detta men det man kommer ihåg är att det är svårt att komma ihåg. Musikaliskt är det någon slags hybrid mellan rap, metal och hardcore kan man nog säga. Som om ett tidigt Beastie Boys sjöng på tyska kanske. Jag det är svårbeskrivbart och det måste egentligen höras för att ni ska förstå. Jag brukar ju älska tysksjungen musik och jag gillar detta också. Så ni förstår att det finns en hel del attityd i musiken såklart och det skulle nog bli ännu mer brinnande för min del om jag förstod vad de sjöng för det känns som om texterna är viktiga för gruppen. Jag tycker det är fräckt och jag lyssnar en gång till på det! 14/1-2016


******

68FL:OZ-4KTION:SORG3N:K1ND(CD)

Everything is spelled with numbers and it's hard to remember song titles, names, and disc title precisely because of this but it will be remembered is that it is difficult to remember. Musically it's some kind of hybrid of rap, metal and hardcore, you could say. As if an early Beastie Boys sang in German maybe. I find it hard to describe and it must actually be heard for you to understand. I usually love the German sung music and I like this too. So you understand that there are a lot of attitude in the music course, and it would probably be even more burning for me if I understood what they were singing because it feels as if the lyrics seems to be very important to the group. I think it's cool and I listen again to that! 14/1-2016