5RAND-SACRED/SCARED(CD-MY KINGDOM MUSIC ECHO119)

 

Julia som sjunger i gruppen har en väldigt rå röst och man tanker inte alltid på att det är en tjej som sjunger och det är ju rätt kul. Musikaliskt är det också tufft men det är inte deathmetal eller något sådant utan en mer tyngre nu-metal eller något åt det hållet. Svårt att beskriva i en form av beskrivning av en speciell genre så men vi kan väl säga att det är tuff musik och nöja oss med det. Jag gillar verkligen deras stil som blandar salt och sött eller hur man ska uttrycka det och det känns nyanserat på ett trevligt sätt. Gruppen kommer från Italien och det visar på att de kan det här med metal också och inte bara hardcore och punk eller italiensksjungen smörpop…TI AMO säger jag bara! 18/5-2017


*******

5RAND-SACRED/SCARED(CD-MY KINGDOM MUSIC ECHO119)

Julia which is singing in the group has a very raw voice and you do not always think that it's a girl who sings and that's fun I think. Musically, it's also tough but it's not death metal or something like that without a heavier nu-metal or something like that. Difficult to describe in a form of description of a special genre so but we can say that it's tough music and satisfy us with it. I really like their style that blends salt and sweet or how to express it and it feels shaded in a nice way. The group comes from Italy and it shows that they can do this with metal as well as not just hardcore and punk or Italian-easypop ... TI AMO I'm just saying! 18/5-2017