4 TRACK DEMONS-4 TRACK DEMONS(CD-ALL TOMORROWS RECORDINGS ATR 10) 4 Track Demons har jag ju nästan följt från deras första skivor och stapplande steg. Intervjuade dem tidigt och nu kommer alltså deras fullängdsdebut. 4 Track Demons har fått till ett jävligt fräckt sound på sin skiva och framförallt ett väldigt intensivt sound. 12 låtar av yppersta kvalité som är svåra att jämföra med något. För här finns influenser från många olika håll men att säga att det är independent musik är väl det lättaste för att klara sig ur detta. Jag har alltid gillat gruppen och det blir ju inte sämre efter detta även om de kanske inte blir något band som kommer att sälja hundratusen skivor så har de all respekt från mig som gör vad de vill. Jag tycker nog att de har blivit lite tuffare sedan starten också. Lite stonerrock eller något liknande. Jan Risheden sjunger som sångaren i B 52´s ibland också, det låter fräckt.(SJU) 28/4-05

4 TRACK DEMONS-4 TRACK DEMONS(CD-ALL TOMORROWS RECORDINGS ATR 10) 4 Track Demons have I almost followed since their beginning and their first steps. I interviewed them early and now their fullengthdebut is here. 4 Track demons have given us a really cool sound on their record and it´s really intensive sound. 12 songs of the best quality which is difficult to compare with anything else, Because here we have influences from many different ways but to say that this is independent music it´s an easy way out. I have always liked the group and it´s not worser after this even if they´re not a band which is going to have hit after hit and sell hundred thousand records so have they all respect from me because they do what they want. I think they have began to be a little bit tougher since the start also. A little bit like stonerrock or similar. Jan Risheden sings as the singer in B 52´s sometimes, that´s cool.(SEVEN) 28/4-05

4 TRACK DEMONS-FORGET HER(CD-SINGEL ALL TOMORROW RECORDINGS ATR 009/UNION MUSIK) Jag vet inte om de menar att de skall glömma Tammy som har slutat på trummor i 4 Track demons men de har fått en fullgod ersättare i Acka som även sjunger i bakgrunden. En stökig låt på 1.44 där influenser både från gamla Who och nya Hives blandas med B 52´s och liknande halvgalen musik, riktigt bra. Joy Divisions gamla New Dawn fades är ”baksida” och de gör den riktigt bra faktiskt.  Sådär lagom deppig som man vill ha Joy Division och tänk så bra de var egentligen.(SJU) 11/3-05

4 TRACK DEMONS-FORGET HER(CD-SINGEL ALL TOMORROW RECORDINGS ATR 009/UNION MUSIK)  I don´t know if they mean that they shall forget Tammy which have stopped drumming in 4 track demons but they have got a new drummer in acka which even sings in the background. A messy song in 1.44 therre influences both from old Who and new Hives is mixed with B 52´s and similar halfmad music, really good. Joy Divisions old New dawn fades is the “backside” and they do it really good actually. It´s really depressing in the right way and as you want Joy Division and imagine how good they was actually.(SEVEN) 11/3-05

4 TRACK DEMONS-ERASE WITH I AM(CD-SINGEL DEMO 2003:1) Detta är en demo egentligen men jag rankar dem högt så de får vara med bland de andra skivorna de gjort. En riktigt rolig sak är detta för 4 Track demons ändrar väg lite grand tycker jag. De har blivit lite galnare på denna skiva tycker jag. Man vet inte riktigt vad som närmar sig efter varje låt. Jag tänker på någon grupp men kan inte uttrycka det vad jag menar så jag tycker nog att ni skall gå in på deras sida och lyssna på dessa låtar och bilda er en egen uppfattning. Nu kom jag på det , Television var det jag menade.(SJU) 22/1-03

4 TRACK DEMONS-ERASE WITH I AM(CD-SINGEL DEMO 2003:1) This is a demo but I rank them so high that will be in their real recordsite. A really good thing this and and they change their way a little I think. They have been a little more mad on this record I think. You don´t know what will happen after every song on this record. I think of some group they sound a little like but I don´t really know what I mean but I think you must go into their site and listen to the songs and do your own opinion on those songs. Now I know, Television was the group I meant.(SEVEN) 22/1-03

4 TRACK DEMONS-PREVIOUSLY UNRELEASED(MINI-CD ALL TOMORROW´S RECORDINGS ATR 003/BORDER) Jag fick den här första skivan med 4 Track demons tillsammans med deras nya demoskiva. 7 låtar av surrealistisk musik som får mina tankar att röra sig tillbaks till Jesus and Mary Chain, Velvet Underground för att nämna några bra grupper som säkert har inspirerat 4 Track Demons en del. Det är oftast lugna låtar vi snackar om här och det är en behaglig känsla som väcks när man lyssnar på 4TD. Men några av låtarna känns tyngre och ännu bättrer än de lugna. Words like Bones har drag av både Leathernun och Iggy Pop. Läs gärna intervjun med dem någonstans på denna site.(SJU) 22/1-03

4 TRACK DEMONS-PREVIOUSLY UNRELEASED(MINI-CD ALL TOMORROW´S RECORDINGS ATR 003/BORDER)I got this record in the same time as I got their new demorecord. 7 songs of really surrealistic music and my thoughts go back to groups like Jesus and Mary Chain, Velvet Underground just to mention some of the groups I think of and these are only some of the groups which have inspired the group. It´s mostly calm songs we tsalk about and I got a really good felling listening to them. But some of the songs feels even heavier and better than the calm ones. Words like bones sounds like a mix of Iggy Pop and Leathernun.Read the interview with the group somewhere else on this site(SEVEN) 22/1-03
4 TRACK DEMONS-THIS IS HOLINESS(MINICD/ALL TOMORROW´S RECORDINGS ATR 005/BORDER) Peter Dolving har producerat denna och då blir det bra kan jag lova. 4 track demons spelar ganska skramlig rock n roll och jag kommer ibland att tänka på tidiga Leathernun och ibland på Union Carbide. Det låter väl trevligt med denna blandning för då förstår ni ungefär vad det handlar om. 4 track demons har nog inga konkurrenter i denna musikstil i Sverige utan där får vi nog leta utanför våra gränser för at hitta något liknande skrammel(SJU) 4/1-01 4 TRACK DEMONS-THIS IS HOLINESS(MINICD/ALL TOMORROW´S RECORDINGS ATR 005/BORDER) Peter Dolving have produced this and then it´s good, I rpomise. 4 track demons plays really distorted rock n roll and I think sometimes on early Leathernun and sometimes I think of Union Carbide. It´s sounds very nice with this mix doesn´t it and then you understand what´s it´s all about. 4 track demons have no other bands in Sweden who can compeat with them in this style of rock n roll. We must go out of Sweden to find something like this group, but why do it when they´re here(SEVEN)4/1-01