4 AXID BUTCHERS-VILLQA GASULI(LP/CD G-04 RECORDS 0002)

Jag fick både en LP och en CD av denna skiva och det är ju förnämligt …Den här gruppen har ett sound som får mig att tänka på Stone Roses, happy Mondays och den typen av musik och jag tycker nog att dessa italienare har lyckats återskapa ett sådant Manchester-sound på något sätt med sin musik. Ni vet där det finns 60-tals psykedelia, indie och dansanta rytmer på samma gång. En ganska kul mix av musik måste jag säga och det kanbske inte är det vanliga vi läser om just på denna webbplats. Men punk handlar ju om att göra vad man vill och det har verkligen 4 Axid Butchers gjort här. Kolla in om ni inte vill ha det vanliga stuket på musik. 8/1-2015

******

4 AXID BUTCHERS-VILLQA GASULI(LP/CD G-04 RECORDS 0002)

I got both an LP and a CD of this album and it's prime ... This group has a sound that makes me think at the Stone Roses, Happy Mondays and the kind of music and I think that these Italians have managed to recreate a such a Manchester-sound in any way with their music. You know where there's 60's psychedelia, indie and dance rhythms at the same time. A pretty fun mix of music, I must say and it maybe is not the usual we read about precisely on this website. But punk is all about doing what you want and it really has 4 Axid Butchers done here. Check out if you do not want the usual style in music. 8/1-2015