4°POTERE-INCUBO SENZA FINE(MINI-CD) Jag var ju med i ett band en gång….väldigt kort tid…typ två repningar och det var ungefär så här vi lät. Ganska dåligt inspelat men med hjärta för punken. Snabbt går det också och mina tankar går tillbaks till den gamla italienska punken vi hörde på 80-talet. De låter förbannade som fan med det italienska språket är inte det lättaste så jag förstår ingenting. Men punkspråket förstår jag och som sagt är detta något som man hör att det är punk, de är förbannade men med lite bättre ljud så hade det blivit ännu bättre.(SEX) 27/11-06

4°POTERE-INCUBO SENZA FINE(MINI-CD) I was in a band once….for a very short while….two rehearsal or something like that and this was the way we sounded. Really bad recorded but with a heart for the punk. Fast it goes also and my thoughts go back to the old Italian punk we heard in the 80´s. they sounds angry as hell but with the Italian language so is it not the most easy to understand. But the punklanguage I understand and as I said so is this something that you hear that it's punkrock, they´re angry but with a little better sound it would have been even better.(SIX) 27/11-06