2 SICK MONKEYS-INTO OBLIVION(CD-DEADLAMB RECORDS DL42)

Trummor, bas och sång och med lite hjälp på sång i några låter och tvåmannagruppen 2 Sick Monkeys fortsätter att imponera på mig. Deras punkrock är en blandning av streetpunk coh anarchopunk tycker jag på något underligt sätt. 20 låtar av högsta kvalitet är vad som bjuds just på denna skiva och det är ingen dåligt facit när man summerar skivan.  Om ni inte hört gruppen innan så måste ni verkligen kolla in dem. Man kan säkert dra paralleller till en annan tvåmannagrupp som Active Minds.  Även en grupp som Crass om man lyssnar på Waves där de får hjälp med sången från en viss Beanie. Jag gillar verkligen den låten och som vanligt gör jag det när en tjej sjunger på låten. Annars får de som sagt hjälp av 5 andra sångare plus Beanie i några av låtarna. Sitt nu inte här och läs utan försök att få tag på denna superba punkskiva istället. 18/7-2020

********

2 SICK MONKEYS-INTO OBLIVION(CD-DEADLAMB RECORDS DL42)

 

Drums, bass and vocals and with a little help on vocals in a few songs and the two-man group 2 Sick Monkeys continue to impress on me. Their punk rock is a mixture of streetpunk and anarcho punk, I think in a strange way. 20 songs of the highest quality is what is offered on this particular record and it is not a bad result when you sum up the record. If you have not heard the group before, you really need to check them out. One can certainly draw parallels to another two-person group like Active Minds. Also a group like Crass if you listen to Waves where they get help with the song from a certain Beanie. I really like that song and as usual I do it when a girl sings the song. Otherwise, as I said, they get help from 5 other singers plus Beanie in some of the songs. Now do not sit here and read but try to get hold of this superb punk record instead. 18 / 7-2020

2 SICK MONKEYS-CURSE OF THE MONKEYS(CD-SMEGMA RECORDS SMEG 004)

 

Bara trummor och bas + sång. Det låter som om detta skulle låta väldigt fattigt. Om det inte finns en gitarr med på skivan så måste denna basist Pete vara jävligt snabb när han spelar för det låter precis som en gitarr finns med i bakgrunden någonstans. Men jag skall låta detta vara osagt och jag låter mig istället beundras av deras skitiga punkrock som de åstadkommer. Även Fred som spelar trummor är skicklig och de lyckas faktiskt få till en riktigt intressant skiva på dessa premisser. Jag tänker på grupper som Business, Splodge och den typen av lite stökigare grupper. 23/2-07

*******

2 SICK MONKEYS-CURSE OF THE MONKEYS(CD-SMEGMA RECORDS SMEG 004)

 

Only drums and bass+vocals. It sounds as this should sound really poor. If there isn´t a guitar on this record so must the bassist Peter be really fast when he plays because it sounds like if there´s a guitar in the background somewhere. But I don´t want to say anything about this more and I will instead admire the good punkrock they´re doing. Even Fred who plays drums is skill and they manages to get foreward a really interesting record on these small instruments. I think about groups like Business, Splodge and those a little bit messier groups.  23/2-07

2 SICK MONKEYS –NOWHERE, NOTHING(MINI CD- SMEGMA RECORDS SMEG 002)

 

En fyralåtars skiva med tvåmannagruppen 2 Sick Monkeys och första låten som också är titellåt är en låt som verkligen frambringar sångarens röst på ett riktigt bra sätt. Lite lätt hysteriskt sådär och helt klart en hitlåt i punkens tecken. De öser på på ett underbart sätt och mina tankar går tillbaks till 80-talets streetpunk. Song 2 är instrumental och kunde kanske skippats.  23/2-07

*******

2 SICK MONKEYS –NOWHERE, NOTHING(MINI CD- SMEGMA RECORDS SMEG 002)

 

A four track single with the two-piece group 2 Sick Monkeys and the first song which also is the titletrack is a song which really gives us the singers voice in a good way. A little bit hysterical and really obvious that this is a clear hitsong in the sign of punk. They go on in a wonderful way and my thoughts go back to the 80´s streetpunk. Song 2 is an instrumental and it could have been taken away from the record.   23/2-07

2 SICK MONKEYS –FULL FLAVOUR BEHAVIOUR(MINI CD- SMEGMA RECORDS SMEG 001)

 

På låten Time har de en gitarrist och visst blir det lite fylligare ljud men ändå räcker det egentligen med bas och trummor som de har annars.  Snabb punkrock är vad gruppen annars ger oss och man blir glad av musiken för det är såhär punk skall behandla oss människor. Man skall bli glad och nöjd när man hör musiken och helt klart är man blir det av detta. Humor och punk blandat…blir ibland en riktigt bra kombination.   23/2-07

*******

2 SICK MONKEYS –FULL FLAVOUR BEHAVIOUR(MINI CD- SMEGMA RECORDS SMEG 001)

 

On the song Time they have a guitarist and sure it´s a little bit more sound on it but it´s enough with bass and drums as they have otherwise. Fast punkrock is what the group gives us and you become treally happy when you hear this because this is the way punk shall treat us people. You shall be happy and satisfied when you hear the music and that you really become when you hear this one. Humour and punk mixed…sometimes it´s a really good combination.   23/2-07