28 DAYS-UPSTYLE DOWN(CD-MUSHROOM MUSH 332805/PLAYGROUND)den här gruppen överraskar mig väldigt mycket eftersom jag trodde det handlade om tuffare musik och kanske lite Ministryfeeling eller något sådant. Döm då om min förvåning när det var Offspring eller Green Day som dök upp i mitt huvud efter att ha lyssnat igenom denna skivan. Det är klart att det finns andra influenser också eftersom ibland blir det bara skrän och ibland blir det lite hiphopfeeling men i det stora hela känner man punknerven mest. Riktigt trevlig skiva i det stora hela. Man får med en extra CD-rom också men det har jag inte kollat så noga ännu(SJU) 29/5-01 28 DAYS-UPSTYLE DOWN(CD-MUSHROOM MUSH 332805/PLAYGROUND)This group really surprise me because I thought it was all about tougher music and maybe a little Ministryfeeling or something like that. And then I got surprised when it was Offspring or Green Day which came up in my head after I have put on this record. Of course there is some more influences band sometimes it´s distorted music but in the wholeness it´s the punknerve which is the biggest influence. And sometiems the hiphopthing comes to the music too. really nice record this and you got a extra record ( a CD-rom) but I haven´t checked that out so much yet(SEVEN)  29/5-01