17 STICTHES-THE ANTISOCIAL EP(MINI-CD DISLOCATE RECORDS DISC 005)  17 Stitches gör en Angelic Upstarts cover Police Oppression, annars känns de lite tuffare än dem. De ligger på gränsen mellan punk och hardcore faktiskt och ibland balanserar de in på de olika områdena. Helt klart är i alla fall att de har ett stort hjärta som klappar för punkrock och dess attribut och musikstil. De låter mer än lovligt arga ibland och jag tänker mest på grupper som Agnostic Front, Sick of it All och de grupperna.(SJU) 19/11-03

17 STICTHES-THE ANTISOCIAL EP(MINI-CD DISLOCATE RECORDS DISC 005)  17 Stitches does an Angelic Upstarts cover Police Oppression, but otherwise they feels a little bit tougher than them. They are on the border between punk and hardcore actually and sometimes they balance in on both frontiers. Really clear is that they have a big heart which really loves punkrock and their attribute and musicstyle. They sound more angry than other bands and I think most of bands like Agnostic Front, Sick of it All and all these groups.(SEVEN) 19/11-03