16 TON ROCKERS-LIMITED EDITION DELUXE(CD)

I följebrevet jag fick så börjar det med Hej Turist i Tillvaron-Micke och det är kanske så att Sörling har fått mitt brev men skitsamma. De tycker själva enligt följebrevet att de har influerats av band som Pistols, Clash, Ebba Grön, Cocksparrer(som de gjort en cover av här), SLF, Ruts, Dead Boys och Sham 69 bland annat. Skivan inleds med en hyllning till Clash, Pistols och Hanoi Rocks och e har faktiskt lyckats få in alla band där. Då menar jag både musikaliskt och sångmässigt….fräck låt. Den sätter vägen för resterande på skivan och jag hoppas och tror på bra saker här. Det fortsätter med bra och skränig punkrock. Det är ju självklart som ni förstår en typ av punkrock mer som den lät i början och hardcorefans kanske inte ska göra sig besvär för då kanske de tycker det är för rockig eller mesigt men det är i vilket fall riktigt tuff musik tycker jag i alla fall. För den här typen av rockig punkrock a´la 77 är det som jag växt upp med så därför älskar jag 16 ton rockers. 12 hits på en och samma skiva. De sjunger lite på svenska i någon låt och varför inte fortsätta med det. 8/11-2017


********

16 TON ROCKERS-LIMITED EDITION DELUXE(CD)

In the letter with came with the record they started Hej Turist in Tillvaron-Micke and perhaps Sörling has received my letter but shit the same. They themselves think that they have been influenced by bands like Pistols, Clash, Ebba Green, Cocksparrer (as they made a cover of here), SLF, Ruts, Dead Boys and Sham 69. The album begins with a tribute to Clash, Pistols and Hano Rocks, and they has actually managed to get all the bands there. Then I mean both musically and in the vocals. It paves the way for the rest of the record and I hope and believe in good things here. It continues with good and distorted punkrock. Obviously, you understand a kind of punkrock more like it did in the beginning and not so hard and don´t appeal to hardcore fans, because maybe they think it's too rocky or weak, but in any case, I think that's really tough music. . For this kind of rocky punkrock a'la 77, that's what I grow up with, so I love 16 ton rockers. 12 hits on one and the same disc. They sing a little in Swedish, why not continue with that. 8/11-2017

16 TON ROCKERS-SHAKE RIOT & ROLL/ON THE OTHER SIDE OF MIDNIGHT(DIGITAL SINGEL)

När Spinx B´stard skickar mig musik så brukar det vara bra, så denna gång också. Vad vi också vet att det kommer att rocka som bara den när Spinx är inblandad. Jag tycker nästan att inledande låten har ett Pistolssound inledande men sedan blir det ungefär som jag tänkt mig. Rock n roll punk med mycket melodier och en med en sångare som har mycket känsla och jag älskar detta. ”Baksidan” Other side of midnight har en metalinledande gitarr a´la Judas Priest för att sedan gå över till det traditionella sound som jag beskrev tidigare. Glamgaragerock med punkstänk… 6/7-2017


*******

16 TON ROCKERS-SHAKE RIOT & ROLL/ON THE OTHER SIDE OF MIDNIGHT(DIGITAL SINGEL)

When Spinx B'stard sends me music, it´s almost always good, so this time too. What we also know will rock like that when Spinx is involved. I almost think that the introductory song has a Pistolssound initially but then it will be about what I thought. Rock n roll punk with lots of melodies and with a singer who has a lot of feeling and I love this. The "Backside" The other side of midnight has a metal-guitar guitar like Judas Priest in the beginning and then it switches to the traditional sound I described earlier. Glamgaragerock with punk splash ... 6/7-2017

16 TON ROCKERS-THE VINTAGE RETRO TAPES 1977(CD-SINGEL)

Med Spinx B´stard från Swindle A-go Go på sang plus fyra andra medlemmar från grupper som Salvation Star Brigade, Avfall, Cirkus Blå och Slagsterz etc så ger gruppen oss tre låtar med titlarna: Pistol a go go som är en tribut till Pistols, Hanoi Rocks och Clash, balladen Somebody save me och All the fucks där gitarristen Pelle tar en djupare titt på sitt liv..Jag gillar verkligen Pistol a go go som har en vokalistinsats som jag verkligen gillar och Spinx har en punk/rock röst som verkligen passar in till den här typen av punkrock/garagerock. Och överhuvudtaget så gillar jag deras glammiga punk7garagerock som de spelar och en fullängdare/LP med den här gruppen skall bli intressant att lyssna till. Som ett tidigt Hanoi Rocks eller något liknande så ger de oss en ganska trevlig stund! 19/5-2015

*******

16 TON ROCKERS-THE VINTAGE RETRO TAPES 1977(CD-SINGEL)

With Spinx B'stard from Swindle A Go Go on the vocals plus four other members from groups like Salvation Star Brigade, Waste, Circus Blue and Slagsterz etc so gives the group's three songs with the titles: Pistol A Go Go is a tribute to the Pistols Hanoi Rocks and the Clash, the ballad Somebody Save Me and All the fucks where guitarist Pelle takes a deeper look at his life. I like really Pistol a Go Go and the vocalists effort that I really like and Spinx has a punk / rock voice really fits in to this kind of punk / garage rock. And at all so I like their glamorous punk7garagerock as they play, and a full album / LP with this group will be interesting to listen to. As an early Hanoi Rocks or something similar so they give us a pretty good time! 19/5-2015