1000 CADAVRES-MALDICION(MINI-CD)

 

Den här gruppen kommer efter vad jag förstår från Colombia och det är ju lite annorlunda för min del att få höra musik därifrån och då speciellt ett punkband. Inledningsvis ett ganska udda sound faktiskt och jag trodde det skulle vara ren och skär horrorpunk men det finns både psykedeliska toner i Noche Taciturna precis som det ibland blir ett vansinnigt tempo i  musiken. Det är i alla fall en skiva som jag är glad för att få höra för det är 100 ex gjorda och jag har nummer 011 och skivan kommer ända från Colombia och jag märker att punken lever på bra även i sådana länder. Det som är mest kul med den här gruppen är att de verkligen inte låter som alla andra! Men punk är det som bara den i alla fall…1/4-2016


*******

1000 CADAVRES-MALDICION(MINI-CD)

This group comes from what I understand from Colombia and it is a little different for me to hear the music from there and especially a punk band. Initially, a rather odd sound, actually, and I thought it would be sheer horror punk but there is both psychedelic tones in Noche Taciturna just as it sometimes becomes an insane tempo in the music. It is certainly a record that I'm glad to hear because it's 100 copies made, and I have the number 011 and the disc comes all the way from Colombia and I notice that punk lives on well even in such countries. What is most fun with this group is that they really do not sound like everyone else! But punk is it anyway ... 1/4-2016