10000 TONNEN KRUPPSTAHL-THE NECROLEPSIS DEMON TAPES(MINI-CD)

Jag fick tre skivor av denna tyska grupp och jag trodde det som vanligt skulle vara tysk punk men här blir det lite annat ljud i skällan om man säger så. Någonstans mellan hardcore och Rammstein hittar vi 100000 Tonnen Kruppstahl och då förstår ni att det är en tuff historia detta. Det är mycket ilska och snabba låtar och i Schlachter 1 ma 1 så blir det nästan grindliknanade fasoner och det går riktigt fort. Så varför inte skrämma lite grannar, svärmor eller någon annan du inte gillar genom att sätta på denna skivan. Ganska fräckt faktiskt och i lagom dos blir det riktigt bra! 12/3-2015

******

10000 TONNEN KRUPPSTAHL-THE NECROLEPSIS DEMON TAPES(MINI-CD)

I got three records of this German group and I thought it would usually be a German punk but this will be a little different tune if you say so. Somewhere between hardcore and Rammstein we find 100000 Tonnen Krupp Stahl and then you will understand that it is a tough story this. There is a lot of anger and fast songs and Schlachter 1 ma 1 so it becomes almost grindsimilar graces and it goes really fast. So why not scare the little neighbors, mother or anyone else you do not like by putting on this disc. Pretty nifty indeed and in moderation it will be really good! 12/3-2015

10000 TONNEN KRUPPSTAHL-KILL YOUR KIDS AND DIE(CD)

Här sjunger de både på tyska och engelska eller i varje fall har de några engelska låttitlar. Det fortsätter på samma vis på denna skiva fast om möjligt ännu råare än på The Necrolepsis demon tapes. Här går det riktigt riktigt fort måste jag säga och detta är en grupp som verkligen vet hur man för sig i de snabbare tempona. Jag tror helt klart att ni som är inne på tidiga Napalm Death och den typen av musik kommer att älska detta för det är verkligen den typen av snabb grindcore som denna grupp spelar. Det är svårt att skilja på låtarna kanske för de går in i varandra lite grand men det känns som en rejäl urladdning i alla fall. 12/3-2015

******

10000 TONNEN KRUPPSTAHL-KILL YOUR KIDS AND DIE(CD)

Here they sing both in German and English, or at least they have some English song titles. It continues in the same way on this disc fixed if possible, even more brutal than at The Necrolepsis demo tapes. Here it goes really really fast, I must say, and this is a group that really know how to behave in the faster tempos. I clearly believe that you who are on the early Napalm Death and the type of music will love this because it is really the kind of fast grindcore that this group plays. It is difficult to distinguish the songs maybe they go into each other a little bit but it feels like a nasty discharge in any case. 12/3-2015

10000 TONNEN KRUPPSTAHL-BIONIC TESTMENSCH(CD)

Denna skiva kom ut 2013 och har låtar med långa titlar som Besoffen und Bis an die Zähne Bewaffnet och Germanistan(The Parallel of undangerous terror) till exempel. De är bra två i gruppen och det kan man ju inte tro när man hör deras musik. Det är riktigt välspelat trots allt ljud som detta innehåller. Men det klart att det kanske inte är skivan du sätter på på första daten precis för att få en romantisk stämning(om ni inte är inne på S/M) ;-)) Men visst är det fräckt många gånger. Det måste jag säga för man blir helt klart överkörd och det med råge egentligen. De 13 låtarna här är riktigt krutdurkar och man känner hur de här gubbarna kan brisera närsomhelst! Men i titellåten blir det nästan en Ozzy feeling ibland.  12/3-2015

******

10000 TONNEN KRUPPSTAHL-BIONIC TESTMENSCH(CD)

This album came out in 2013 and has songs with long titles Besoffen und bis an die Zähne Bewaffnet and Germanistan (The Parallel of undangerous terror) for example. They are good two in the group and those you can not believe when you hear their music. It is really well played after all sounds contained therein. But it is clear that it may not be the disc you put on the first date just to get a romantic mood (if you are not on S / M);-)) But it is brazenly many times. I must say it is quite clear run over and it is by far really. The 13 songs here are really flashpoints and you know how these guys can strike at any time! But in the titletrack it almost get a Ozzy feeling sometimes 12/3-2015