Nomads
Liseberg, Göteborg 120523

Det var några år sedan jag såg Nomads och när jag tänker efter så var det nog nästan 20 år sedan jag såg dem sist och då på Hultsfred. Det har ju kommit några skivor sedan dess även om det inte har varit en så frekvent ström av dessa precis. Men precis nyss kom deras nya skiva Solna ut och den är fylld av riktigt bra rocklåtar i sann Nomadsstil. Det blev ju några låtar som spelades från den skivan så klart. När jag kommer dit fyrtio minuter innan konsert så var det bara en handfull människor där och jag var redan innan lite nervös för hur detta skulle bli. Nomads med sittande publik. Basisten Björne frågade faktiskt vakterna om inte folk kunde få stå upp men de skakade bara på huvudet. I och för sig sade Björne efteråt att han faktiskt var nöjd med spelningen ändå men de hoppas också komma tillbaks till Göteborg för en klubbspelning och där passar nog Nomads bättre än på en soldränkt scen på Liseberg. Nu menar jag inte att Nomads var dåliga denna kväll även om de hade vissa problem ibland med att bestämma sig hur vissa låtar skulle spelas och det blev lite rörigt på scen ibland men det är mest charmerande tycker jag att inte att är välrepeterat in i minsta detalj. Jag saknade en hel del låtar som Fire and Brimstone, Call off your dogs, 16 forever och Surfin in the bars men på samma gång tycker jag det är vågat att inte spela de hitlåtarna utan istället spela låtar som de verkar gilla mycket själva. Det känns som om bandet var i rätt bra form och tyckte det var en okej spelning trots att inte så många mött upp, satt ner och solen flödade. Vi fick i alla fall höra Hasse sjunga en låt, en surflåt och låtar som I´m 5 years ahead of my time, Wasn´t born to work, Ain´t no king of rock n roll och nya låtar som Miles away och Up down or sideways och det är alla bra låtar som håller rockens fana högt. Men som jag skrev tidigare så skulle säkert deras musik passa in så mycket bättre på en mörk rockscen på en klubb för det är ju där deras musik hör hemma även om jag i alla fall kände mig glad efteråt och jag tror också att de flesta som var där kände samma sak.

It was some years since I last saw Nomads and when I think after so was it almost 20 years ago since I saw them last and then on Hultsfred. It have come some records after that even if they don´t comes so often as before precisely. But some weeks ago came their new record Solna out and it´s filled with really good songs in typical Nomadsstyle. It was some songs played from that record of course. When I come there forty minutes before start so it only some people there and I was really nervous before this how this would ne. Nomads in front of a sitting audience. The bassist Björne asked the guards if it was possible for people to stand up but they only shake their heads. But he said afterwards that he was satsifed with the gig but they hope they come back to Gothenburg this fall for a clubgig and there suits Nomads better than on a sundrenched scene on Liseberg. Now I don´t mean that Nomads was bad this evening but they have some problems with how the songs should be played and it becamse a little bit messy on stage sometimes but I think it´s most charming that not everything is so well rehearsed into the smallest detail. I missed a lot of songs like Fire and Brimstone, Call off your dogs, 16 forever and Surfin in the bars but in the same time I think it´s really good that they don´t play only hitsongs and play songs that they seems to like much themselves. It feels like if the band was in good shape and think it was an ok gig even if it wasn´t so much audience, the audience sat down and the sun was everywhere. But we get anyway a song there Hasse sang, one surfsong and songs like I´m 5 years ahead of my time, Wasn´t born to work, Ain´t no king of rock n roll and new songs like Miles away and Up down or sideways and it´s all songs which hold the flag of rock really high. But as I write earlier so should this music suit better into a dark rockscene in a club because it´s there their music have their place but I felt happiness afterward and I think that the most people who were there felt the same way.

Video från konserten