Mimikry, Charta 77

Valand, Göteborg 2020-02-15

Nu skulle äntligen få med min fru på en punkkonsert och hon kanske inte var så nöjd med hela anrättningen men hon applåderade i alla fall banden artigt....Tack till Per för att han lät oss komma in på gästlistan. När vi kom in i lokalen från att ha stått i storm och regn i kö så slog värmen emot oss och stället var mer än lovligt packat med folk. Jag kommer inte ihåg vad bandet som spelade just då hette men det lät helt ok det lilla jag hörde. Efter något toalettbesök och t-shirt-köp så var det dags för Mimikry att ändra scenen och det som kanske var lite synd för båda banden var att texten inte alltid nådde ut till publiken men jag tror i och för sig de flesta där inne redan kunde texterna. Mimikry var det faktiskt första gången jag såg och jag hade längtat efter detta ögonblick. De har en stor låtskatt och det fanns självklart en massa låtar jag inte fick höra men favoritlåtar som Nationalist(här i en lite lugnare tappning), Röda Fanor, Sid & Nancy och En flicka som är stark fick vi höra såklart, Även deras version av Alla till himmelen och Min sång och publiken visade att det finns hopp i låtar som Nationalist och Röda Fanor men tyvärr sjunger de väl ikväll bara för redan övertygade människor men det känns befriande och skönt att sjunga med i sådana låtar. Jag känner mig glad och nöjd under konserten och ganska skönt upprymd och en konsert med Mimikry var ungefär som jag hade hoppats på förutom att den var för kort.

Charta 77 gör en vågad start av sin spelning. Men nästan enbart låtar från nya skivan Skuld så gör det lite svårt för sig själva. Jag har lyssnat mycket på den så mig gör det inget men jag ser att folk skruvar på sig och när jag går ner på toaletten ser jag folk som hämtar sina jackor och går hem. Det är synd tycker jag för när Charta 77 är på scen så går man inte hem. Herrarna i Sandlådan, Lilla Björn och Lilla tiger blandas med nya låtar som Lägga puzzel med en hammare och Slåss som en tjej och Tiga är guld och duettlåten I en annan värld kommer det en random tjej upp ur publiken och sjunger refrängen tillsammans med Per. En av mina senare favoritlåtar med gruppen. Kungarna af stan har tyvärr lite grötigt ljud ibland men den är ju alltid bra och detsamma gäller en låt som När världssamvetet tar semester som är en smittande låt. Snälla förklara är en låt som jag nästan glömt av men blev så glad när de spelade den. Så sammantaget är det en riktigt bra spelning med två rutinerade band som ändå verkar ha kul ännu efter att ha funnits som band typ i snart 60 år ihop....

Charta 77 mobilkort: Roine Lundström, Mimikry mobilkort. Peter Thorsson Text: Peter Thorsson

I would finally get my wife to a punk concert and she might not be so happy with the whole arrangement, but at least she applauded the bands politely .... Thanks to Per for letting us in on the guest list. When we entered the place from standing in the storm and rain in line, the heat hit us and the place was more than legally packed with people. I can't remember what the band that was playing at the time was called but it sounded ok the little I heard. After some toilet visit and t-shirt purchase, it was time for Mimikry to come on the stage and what might have been a bit of a shame for both bands was that the text did not always reach the audience, but I think most people in there already could texts. Mimikry was actually the first time I saw and I had longed for this moment. They have a big song catalogue and there were of course a lot of songs I couldn't hear but favorite songs like Nationalist (here in a little quieter style), Röda Fanor, Sid & Nancy and En flicka som är stark we heard of course, Even their version of Alla vill till himlen and Min Sång and the audience showed that there is hope in songs such as Nationalist and Röda Fanor, but unfortunately they still sing tonight only for already convinced people but it feels liberating and nice to sing along in such songs. I feel happy and satisfied during the concert and quite nicely elated and a concert with Mimikry was much like I had hoped for except it was too short.


Charta77 makes a hard start to it´s gig. But almost exclusively songs from the new album Skuld, it makes it a little difficult for themselves. I have listened to it a lot so I don't do anything but I see people screwing up and when I go down to the toilet I see people picking up their jackets and go home. It is a pity I think because when Charta 77 is on stage you do not go home. Herrarna i Sandlådan, Lilla Björn och Lillia Tiger are mixed with new songs like Lägga puzzel med en hammare and Slåss som en tjej and Tiga är guld and the duet songI en annan värld withd a random girl which comes up from the audience and sings the chorus together with Per. One of my later favorite songs with the group. Kungarna af stan is unfortunately have a little mushy sound sometimes but it is always good and the same goes for a song like Nä'r världssamvetet tar semester which is an infectious song. Snälla förklara is a song that I almost forgot about but became so happy when they played it. So all in all, it's a really good gig with two experienced bands who still seem to have fun even after being as a band type for almost 60 years together ....