Mando Diao
Liseberg, Göteborg 130612

Mando Diao har ju gjort stor succé med sina tolkningar av Gustaf Fröding och nu skulle denna konsert komma till Göteborg och Liseberg. Jag hade hoppats på att få höra lite gamla klassiker också men där fick vi inget att av. Tyvärr tycker nog jag som aldrig sett gruppen förut och den här typen av lugn musik är många gånger lika bra på skiva hemma som att se på scen. Men det är ändå en viss känsla att kolla in dessa spelskickliga killar spela sina tolkningar av Fröding och göra det med en sådan inlevelse så man tror att de har skrivit texterna själva. För att de står bakom texterna till hundra procent råder det inga tvivel om för mellansnacket vittnar om att de verkligen tagit honom på allvar...Fröding alltså.

De kör en Sven-Ingvars cover Anita och man känner sig lite vilsen när man som "tuff rockare" står och lyssnar till Sven-Ingvars-låtar tillsammans med Fröding-tolkningar men man måste ju utveckla sig lite.Bästa låten idag eller rättare sagt ikväll tycker jag att Titania är för den är sådär härligt tung och visst är det många bra tolkningar de har gjort men jag kan ändå inte riktigt förlåta dem att de inte spelade någon engelsk "hitlåt" men men jag tycker i och för sig spelningen växte för varje låt så jaja jag förlåter er väl då....

Mando Diao have made ​​great success with their interpretations of Gustaf Frödings and now this concert coming to Gothenburg and Liseberg. I had hoped to hear some old classics but also where we got nothing to be off. I like to hear the old ones because I have never seen the group before, and this kind of quiet music is often just as good on record as home to see on stage. But there is still a certain sense to check out these games skilled guys playing their interpretations of Fröding and do it with such empathy so they think they wrote the lyrics themselves. Because they are behind the lyrics to one hundred percent, there is no doubt in between songs testify that they really took him seriously ... Fröding I mean.

 They do a Sven-Ingvar cover Anita and you feel a little lost when it's "tough rockers" is listening to Sven-Ingvar's songs along with Fröding interpretations, but you have to develop lite. Th best song today, or rather tonight I think Titania is because it is so so wonderfully heavy and it sure is a lot of good interpretations they have done but I still can not quite forgive them that they played no English "hit" though but I think in and of itself show grew each song so yes, yes I forgive you well then ....

Youtube-Klipp

Anita

Utfruset