Magnus Uggla
Liseberg , Göteborg 5/8-2008

Äntligen skulle man kunna säga…Jag lyssnade ju mycket på Uggla redan på Bobbo Viking, Livets Teater-tiden och när Varför ska man ta livet av sig…..kom så var jag helsåld på honom och kan de låtarna riktigt bra. Sedan har jag faktiskt haft en hemlig Uggla-last som jag burit på för när många säger att Uggla var ju bra en gång i tiden …..så har jag faktiskt tyckt att han har haft sina höjdpunkter på senare år också och jag har fortsatt att köpa hans skivor. Så därför var det kul att äntligen se honom och då med hans nya band som han har hittat i dokusåpan Var fan är mitt band?

Det som slår mig ganska fort är att hans nya band är riktigt bra och det är kul att se på dem även om en del av rörelserna känns lite inplanerade så är det musikaliskt riktigt bra måste jag säga och ljudet är också riktigt bra. Jag och min dotter är där en timme före konsert och kommer därför längst fram och det är ju alltid kul och när man tittar bakåt så är det fullt ändå bak så jag vet inte vad det innebär 15000? Kanske…..

Det är kul med Uggla för han drar folk från 5-80 år känns det som och även om han kanske inte är den rebell han en gång var så tycker jag nog inte det känns patetiskt att han kör vidare med sina gamla låtar för jag tycker han gör det riktigt bra och han studsar runt som han alltid har gjort, publiken är med på noterna och allsången kan slänga sig i väggen för i en låt som Trubaduren tar publiken över fullständigt.

Han har ju många låtar att välja mellan och man förstår ju att han tar de låtar han gör även om inte jag gillar dem så mycket och då menar jag låtar som IQ, Hotta brudar och Värsta grymma tjejen men folk gillar ju dem så man förstår honom för jag hade ju hellre hört Asfaltbarn, Balladen om 70-tales största rockband, Ja just du ska va gla, Sommartid , Johnny the Rucker och Dörrslusk men jag fick ju i alla fall höra Jag Skiter, Vittring, Varning på stan , Centrumhets, Trubaduren och Kung för en dag.

Det kanske sticker i ögonen på en del när jag säger att jag tycker det var en bra konsert för det var det och då kan de riktiga recensenterna säga vad de vill.

 

 

Finally you maybe can say….I listened a lot to Uggla already on the time for Bobbo Viking, Livets Teater and when Varför ska man ta livet av sig….came so was I really sold on him and can those songs really good. And then after that I have had a secret Uggla-passion which I have been carrying on for a lot of years because many people says that ugglas was good back then….then have I actually thought that he have had his high points later years too and I have continued to buy his records and then it was really fun to see him when he have a new band which he found on the documentary Var fan är mitt band?

The thing that hits me really fast is that his new band is really good and it´s fun to see them even if some of the moves on stage feels a little bit planned so it is really good musically and the sound is really good too. Me and my daughter was there an hour before the concert and we was standing in the frontline and it´s always good and when you look behind you so it full the whole way back so I don´t know how much people that is , maybe 15000?

It´s fun with Uggla because he have people between 5-80 years in the audience and even if he´s not the rebel he once was so doesn´t I think it feels pathetique that he goes on with his old songs because I think he does that really good and he bounces around as he always have been doing, the audience like what he´s doing and the Skansen singalong programme can fuck off because in a song like Trubaduren so does the audience take over the vocals.

He have many songs to choose between and then I understand that he takes the songs he does even if I don´t like them so much and then I mean songs like IQ, Hotta brudar and Värsta grymma tjejen but people like them so I can understand him but I have rather heard songs like Asfaltbarn, Balladen om 70-tales största rockband, Ja just du ska va gla, Sommartid , Johnny the Rucker and Dörrslusk but I heard songs like Jag Skiter, Vittring, Varning på stan , Centrumhets, Trubaduren and Kung för en dag anyway.

It maybe stocks in the eyes on some people when I say that this was a good concert because that was it and then can the real reviewers say what they want.