Magnus Uggla
Liseberg, Göteborg 150729

Redan 75 minuter innan det ska börja har folket börjat strömma till och jag började ju att lyssna på Magnus Uggla 1975....40 år sedan. Han har gått från en kille som de vuxna avskydde till att vara en folkkär kille som både föräldrar(vuxna) och deras barn gillar. Man förstår ju med det att han har blivit rumsren men han har alltid en räv bakom örat i sina texter och många gånger en underfundighet som många andra artister saknar. Han kallades en gång i tiden punkare och det är det jag tar fasta på när jag lyssnar på honom.

Han är riktigt pigg ännu på scen trots sina dryga 60 år och med tanke på att han inte gjort några större skandaler etc så jag tror att han håller i 40 år till. Han har ju gjort så många hits egentligen så det skulle kunna bli en väldigt lång kväll men denna gången får vi "nöja" oss med låtar som Vittring, Jag Skiter, Astrologen, Jag Vill, Johnny The Rocker, Trubaduren, Jånni balle/Varning på stan, Dansar inte nykter. Kung i baren och en hel del annat men då handlar det om nyare alster som Nu har pappa laddat bössan, Nitar och läder, Pärlor åt svin etc. Självklart saknar man en massa låtar och så är det ju alltid såklart. Och när Magnus som avslutning sätter sig vid pianot så hoppades jag ju att det skulle vara min absoluta favoritlåt med Magnus Balladen om 70-talets största rockband som skulle komma men det blev ju hans tolkning av Jag och min far.

En riktigt värdig avslutning som berör men jag skulle bli riktigt mycket berörd av min favoritlåt också. Men de jag saknar också är Nugen, Asfaltsbarn, Centrumhets, Skandal Bjotis och Ja just du ska va gla men som sagt vi slapp ju Jag mår Illa, IQ och de låtarna när jag tyckte han hade sin sämsta period. Han verkar ha kul och som sagt man får en trevlig stund med denna man och han gör aldrig någon besviken. Rätt kul också att titta på publiken och en del av den äldre publiken ser ut som om de är först gång på konsert och de känner sig jätterebelliska när de sjunger med i Magnus texter...det tycker jag är roligt. Men en helt Ok konsert som växer med tiden och han levererar och jag tror honom faktiskt när han säger att han älskar att spela i Göteborg.

Already 75 minutes before the start, people have begun to come and I started the listening to Magnus Uggla 1975 .... 40 years ago. He has gone from a guy who the adults hated to be a much loved guy that both parents (adults) and their children like him. You understand of course with it that he has become housebroken but he always has a fox behind the ear in their lyrics and many times a subtlety that many other artists lack. He called once a punk, and that's what I take note of when I listen to him.

He is really keen yet on stage despite its more than 60 years, and given that he has not made any major scandals etc so I think he holds for 40 years more. He has done so many hits really so it could be a very long evening, but this time we "settle" us with songs such as ittring, Jag Skiter, Astrologen, Jag Vill, Johnny The Rocker, Trubaduren, Jånni balle/Varning på stan, Dansar inte nykter. Kung i baren  and a lot of other things, but when it's about more recent songs like Nu har pappa laddat bössan, Nitar och läder, Pärlor åt svin, etc. Obviously, it lacks a lot of songs, and it's always of course. And when Magnus finishing sits down at the piano so I was hoping you it would be my absolute favorite song by Magnus Balladen om 70-talets största rockband bands that would come but it was after his interpretation of Jag och min far.

A really worthy conclusion that concern but I would be really very touched by my favorite song too. But those I miss also Nugen, Asfaltsbarn, Centrumhets, Skandal Bjotis and Ja just du ska va gla  but as I said we did not get Jag mår illa, IQ, and the songs when I thought he had his worst period. He seems to have fun and like I said you get a nice moment with this man and he does not disappoint anyone. Pretty fun also to look at the audience and some of the older crowd looks as if they are first time at the concert and they feel very rebellious when they sing along with  Magnus lyrics ... I think this is fun. But a perfectly OK concert that grows with time, and he delivers, and I believe him actually when he says he loves playing in Gothenburg.