IGGY POP and the Stooges

Liseberg, Göteborg 26/6-2013

 

”Det var bra men det var inte många låtar som man kunde sjunga med i” sade en ”tant” bredvid mig efter konserten till sin kompis. Det var så jag trodde det skulle bli. Att många skulle gå dit med förhoppningen om att Iggy skulle göra alla sina hits på en rad men jag visste ju att det var Iggy and the Stooges och trodde väl och förstod nästan att det bara skulle bli Stooges låtar. Ut hoppar en ganska pigg Iggy i bar överkropp och även om han inte såg lika vältränad ut(åldern tar ut sin rätt) så kändes han sådär senig som han brukar vara och hoppig på ett sätt som bara han kan vara. Även om man i slutet av konserten ser att han liksom basisten nog behöver byta en och annan höft…..

Det finns inte mycket på scen förutom några Marshallsförstärkare och en mickstativ och det behövs inte mer för att rocka skiten av Göteborg. I början tycker jag att ljudet var lite risigt och att Iggy inte hörs så bra utan han dränks i ljudmassorna men det blir bra och riktigt bra ju längre konserten går. De startar hårt med Raw Power och följer upp den med Gimme Danger, I feel alright, I got a right och Search and destroy…..vilka hits i den tuffa punkskolan. När Funhouse drar igång så får Iggy upp ett hundratal människor på scenen för att dansa och det ser mer ut som Körslaget än en rockkonsert men de verkar ha kul. Man ser en glimt av gamla galna Iggy i I wanna be your dog där han skäller som en hund och kryper omkring och gläfser. I slutet av del 1 vräker de till med No Fun och så kommer min absoluta favoritlåt The Passenger och publiken är med på noterna. Efter detta så är konserten slut….men extranumren kommer och de är många…….sex stycken och det är två nya låtar Burn och Sex & Money och gamla låtar som Open up and bleed(med totalt musikaliskt kaos i slutet), Cock in my pocket, Penetration och Your pretty face is going to hell….

Men som vanligt är en konsert med Iggy Pop en upplevelse med bra musik, en galen Iggy som verkligen bjuder på sig själv och han verkar trivas denna kväll och avslutar med att säga något liknande.  Thank you you are fucking best you fucking fucks….det om något är väl en kärleksförklaring och den kärleken är besvarad…..

 

"It was good but there were not many songs that you could sing along to" said "An old lady" next to me after the concert to her friend. That was how I thought it would be. That many would go there with the hope that Iggy would do all their hits in a row but I knew it was Iggy and the Stooges and thought well and understood almost that it would only become Stooges songs. Out jumps a rather spirited Iggy in shirtless and although he looked as fit out (age takes its toll) so he felt like that wiry as he usually is and jumpy in a way that only he can be. Although the end of the concert sees him as the bassist probably need to replace the occasional hip .....

There is not much on stage except for some Marshall amps and a mic stand and there's nothing more to rock the shit of Gothenburg. In the beginning, I think the sound was a little frizzy and Iggy do not hear so well, but he drowned in sound masses, but it will be good and really good the longer the concert came. They start off hard with Raw Power, and follow it up with Gimme Danger, I feel alright, I've got a right and Search and Destroy ..... which hits in the tough punk school. When Funhouse starts to get Iggy up a hundred people on stage to dance and it looks more like Körslaget than a rock concert but they seem to have fun.

You can see a glimpse of the old crazy Iggy in I wanna be your dog where he barks like a dog and crawl around and yap. At the end of Part 1, the heave of the No Fun and so will my absolute favorite song The Passenger and the audience is caught on. After this, the concert ended .... but extra numbers coming and they are many ....... six and there are two new songs Burn and Sex & Money and old songs like Open Up and Bleed (with total musical chaos at the end), Cock in my pocket, Penetration and Your pretty face is going to hell ....

But as usual, is a concert by Iggy Pop an experience with great music, a crazy Iggy actually bidding on himself and he seems to enjoy this evening and concludes by saying something similar. Thank you you are fucking best you fucking fucks .... it something well is a declaration of love, and that love is reciprocated ...

You Tube

I got a right

Search and Destroy

I wanna be your dog