Håkan Hellström
Liseberg, Göteborg 16/9-2005

På något underligt sätt lyckades jag nästan komma längst fram, jag vet inte om det var för min ålder, min kamera eller om det var för att vakterna inte såg mig som jag kom in längst fram. Andra som försökte blev nekade eller utkastade. Efter ett gäng Taube-låtar från högtalarna så var det då dags för Håkan Hellström att äntra scenen. Publiken längst bestod mest av tjejer i åldern 13-15 år men jag tror att hela publiken hade en ålder mellan 5-75 för Håkan har en bred publik även om kärnan längst fram är unga men de får väl aldrig chansen att se honom när det kostar en massa pengar.

 

Enligt vakten så är det 12-15000 i publiken när Håkan frågar honom i slutlåtarna och det är imponerande. Den enda besvikelsen denna dagen är att det inte kommer fram någon GAIS-flagga idag men en liten hejarklack hörs bakom mig. Han sparar sina riktiga hitlåtar till extranumren och där blixtrar det till med Kom igen Lena och Känn ingen sorg för mig Göteborg. Mitt Gullbergs Kaj paradis, En vän med en bil, Hurricane Gilbert, Gårdakvarnar och annan skit rusar förbi i fantastiskt bra versioner. Håkan sjunger nästan bättre live än på skiva, hur kan det komma sig men det mest roliga med den här konserten är att bandet har en fruktansvärd bra energi på scen och det smittar av sig på publiken som gör så att hela asfalten gungar.

 

Jag saknar egentligen bara Dom kommer kliva på dig igen och Den fulaste flickan i världen(jag gick i och för sig innan sista låten så de kanske kom där) men annars känns konserten fulländad och den här killen skulle jag vilja se ett gäng gånger mer för den energin och glädjen som han förmedlar är det inte många som klarar av att göra och att publiken är med på noterna med en gång försvårar väl det inte för Håkan precis. Synd bara att ljuset är så dåligt på Liseberg så det är svårt att få några riktigt bra kort på grupper som spelar där. Men tack Håkan för en skitbra konsert

.

In some odd way I managed to come in the front, I don´t know if it was because of my age, my camera or for the fact that the securityguards didn´t see me. Other epople who tried to come foreward was take away. After a gang of taube-songs before the concerts it was time for Håkan to come into the stage. The audience in the front had most girls in the 13-15 years old but I think the whole audince have ages between 5-75 becaue Håkan have a very broad audience but the young ones don´t have the chance to see him when it costs a lot of money.

One of the security guards said that it was between 12-15000 in the audience when Håkan asked him and that´s impressing. teh only disaoppointment this day for me is that it didn´t came foreward any GAIS-flag but I heard some people behind me shouting GAIS-songs. He saves his real hits to the extra songs and then he gives us Kom Igen Lena and Känn ingen sorg Göteborg.Mitt Gullbergs Kaj paradis, En vän med en bil, Hurricane Gilbert, Gårdakvarnar och annan skit comes also in really good versions. Håkan sings better live than on a record and how can that be sobut the most fun with this concert is that the band have so much energy on stage and that gives the audience the same chance to get wild too and the asphalt is swinging.

I only miss Dom kommer kliva på dig igen and Den fulaste flickan i världen(but I went away before the last song so they maybe played that then) but the concert feels really good and so much better can´t be done and this guy I want to see some more times because the energy and happiness he gives is isn´t it many other bands/artists who manages to do and that the audience is with hime from the start don´t do it harder. It´s a shame that the light on stage is so bad because it´s really diffiuclt to get good pictures on groups who plays there but thanks Håkan for a fucking good concert.