HAMMERFALL

Götaplatsen , Göteborg 090812

Jag trodde väl aldrig att jag skulle stå på en konsert med Hammerfall och då stå så långt fram som jag gjorde också och tycka att det är ganska bra. Jag har alltid sett Hammerfall som ett leksaks-metalband av något slag. Jag har väl hört några låtar med dem innan och har någon skiva men powermetal var ju intill ett par år sedan en musikstil som jag bespottade eller i alla fall skrattade åt. Cans har en riktigt bra röst det kan jag inte förneka och bandet spelar bra ihop. Precis som Apocalyptica så verkar Hammerfall ha roligt när de spelar och det tycker jag är en ack så viktig ingrediens när det gäller att se på live musik. Jag är ju dålig på låtar med gruppen och jag såg inte riktigt hela konserten men några låtar uppfattade jag som Glory to the brave och Hallowed be my name.  Det som är roligt med att se hårdrocksband(vilket jag inte gjort så ofta) är ju att det händer en hel del på scen med rök och eld och liknande saker och alla utstuderade poser som de ofta kör med men just en dag som denna gör det faktiskt inget och jag uppskattar deras snabba metal riktigt mycket. De gör sig helt klart ännu bättre live än på skiva tycker jag nog.

Mycket folk är det på plats och det är riktigt bra allsång på en del av låtarna och Cans är ju van efter Körslaget kanske för han var väl med där. När jag gick bakåt i publiken så slogs jag av att det var riktigt bra ljud ganska långt bak. En riktigt bra konsert med mina mått mätt för man vet vad man får även om jag tycker att det ibland kan bli lite för mycket av det goda med headbanging, djävulstecken osv men det hör väl till.

 

I never thought that I would stand on a concert with Hammerfall and then stand so near the stage as I did and think that it´s rather good. I have always seen Hammerfall as a toy-metalband of some sort. I have heard some songs with them before and have some record but powermetal was for some years ago a musicstyle which I spat at or anyway laughed at. Cans have a really good voice , that cannot I deny and the band is playing good together. Precisely as Apocalyptica so seems Hammerfall to have fun when play and that I think is a really important ingredience  when  I see on live-music. I´m a little bad too know their songs and I didn´t see the whole concert but some songs I heard as Glory to the brave and Hallowed be my name. It´s fun to see on metalbands(which I haven´t done so often) and it´s happening some things with smoke and fire and similar things and all those poses which they often have but a day like this it´s nothing I´m disturbing me on and I appreciate their fast metal really much. They make themselves better live than on a record I think.

It´s much people there and it´s really good singing from the audience in some of the songs and Cans is maybe used to this after Körslaget maybe because he was in that program. When I went home through the audience so did I notice that it was really good sound quality in the back of the crowd too. A really good concert with my way to se it because you know what you get but I think it can be too much many times with headbanging, devils sign etc but that is a thing we get together with this music.