Håkan Hellström
Ullevi, Göteborg 140607

Så var dagen här när Håkan kanske skulle slå nytt publikrekord på Ullevi och slå Bruce med hästlängder..Det blev ju så med råge också och det är alltid kul att ha medverkat till detta. För annars tycker jag många gånger att det blir för stort att med Ullevi och jag vill hellre se artisten/bandet i ansiktet än på en storbilds-TV men det är ju ändå musiken man är där för i slutändan. Det blir en tre timmar lång hitkavalkad och eriksgata för göteborgsonen och gaisare Håkan Hellström och att få höra 69000(kanske inte alla) sjung om att Blåvitt fått stryk är ju ganska stort när man själv är gaisare.

En hel del gästartister finns där som Freddie Wadling, Kapten Röd och Veronica Maggio för att nämna några av de som dyker upp på scenen. Magiskt sade någon om spelningen och visst var det bra och den som säger att Håkan inte kan sjunga en gång till blir jag riktigt lack på..för det kan han verkligen och han kan konsten att ta en publik också. Han kör väl alla låtar som jag vill höra som Gårdakvarnar och annan skit, För sent för Edelweiss, En midsommarnattsdröm(med Adam Lundqvist på sång), Känn ingen sorg, En vän med en bil, Kom igen Lena och Ramlar för att nämna några och det är egentligen inte klokt hur många bra låtar som killen har spottat ut genom åren. Visst hör man många andra grupper i hans musik men han är ändå på något sätt unik i sitt framträdande och bland det bästa som Sverige kan erbjuda i glädje, musikalitet etc.

Stämningen som var på Ullevi i lördags var som sagt magisk och att höra så många människor sjunga allsång är en häftig känsla och det kanske man aldrig får uppleva igen och vad som också kan vara kul med en sådan här stor konsert är alla de udda karaktärer man ser runtom i publiken som gör de mest konstiga saker. Men visst är det stort att få ha varit med om en sådan här sak och att sedan se Håkan ta på sig GAIS-halsduken i några av låtarna känns ju bara det värt pengarna. Men man blir lite rörd när man ser filmen i början av konserten där två-tre personer står och diggar framför scenen och jämföra det med att det är nästan 70000 där för att se vår egen Håkan är stort. Han springer nog några kilometer/mil under denna kväll för den tre timmar vill han aldrig ta slut på men till slut för de nästan bära honom av scenen. Tack bandet och Håkan, gästartister för en oförglömlig kväll…..

So the day here when Hakan might hit a new record at Ullevi and beat Bruce by a long way .. It did so by a wide margin too and it's always fun to have contributed to this. Because otherwise I think many times that it becomes too big to the Ullevi Stadium and I'd rather see the artist / band on the face than on a big screen TV but it's still the music you're there in the end. It will be a three-hour hitkavalkad and busy street of Gothenburg son and GAIS fan, Håkan Hellström and hear 69000 (maybe not all) sing about Blåvitt been beaten is pretty big when you yourself are GAIS fan.

A lot of guest artists are there as Freddie Wadling, Kapten Röd and Veronica Maggio to mention some of those who show up on stage. Magic said someone on the show and it sure was good and anyone who says that Hakan can not sing again I get really angry on .. for that he can really and he knows how to take an audience too. He runs well all the songs I want to hear Gårdakvarnar och annan skit, För sent för Edelweiss, En midsommarnattsdröm(with Adam Lundqvist on vocals), Känn ingen sorg, En vän med en bil, Kom igen Lena and Ramlar to name a few and it's really insane how many good songs that killer has spat out over the years. True, we hear many other groups in his music but he is still somehow unique in its appearance and among the best that Sweden has to offer in joy, musicality, etc.

The atmosphere that was at Ullevi Stadium on Saturday was being told magical and to hear so many people singing along are a cool feeling and it might never get to experience again and what that can also be fun with such a big concert is all the odd characters you looks around the audience that makes the most strange things. But is  great to have have been through something like this and then see Hakan assume GAIS-scarf in some of the songs feels just so worth the money. But it gets a little touched when seeing the film at the beginning of the concert where two or three people standing and dig in front of the stage and compare it with that it's nearly 70,000 there to see our own Hakan is great. He runs probably a few kilometers / miles during this evening for the three hours he will never run out of but finally the almost carry him off the stage. Thank you band and Hakan, guest artists for an unforgettable evening .....

Jag satt för långt bort för att ta kort så jag fick sno några från nätet                    I was too far away from the stage so I had to steal some pictures from the net