Håkan Hellström, Ullevi 220826

 

Lustigt att läsa alla kommentarer om hur dåligt Håkan sjunger, hur dålig han är och istället för att hylla artister de kritikerna gillar så dissar man istället någon som de inte gillar. Har aldrig förstått varför man ska göra så men det är väl folk som har för mycket tid. Jag gillar Håkan Hellström, tycker han kan sjunga och det som slår mig mest är att egentligen sjunger han ännu bättre live än på skiva. Detta är väl 7-8 gången jag ser honom och fjärde gången på Ullevi. Man vet vad kan kommer att få se men man kan aldrig bli besviken trots det. Att över en kvarts miljon människor väljer att se Håkan säger väl det mesta..tänk på det gnällspikar. Vi fick stå i en lång kö innan vi kom in denna gång och var inne på arenan lite före hans konsert började.

I början av konserten var det kanske lite tråkigt med tanke på att det var lite nyare låtar som spelades men vi fick höra Din tid kommer och Mitt Gullbergs Kaj paradis men man märker på publiken att många likt oss väntar på de ”stora” låtarna. Klubbland är väl en låt som jag aldrig gillat och gör det inte här heller. Gäster får vi ju såklart och Miriam Bryant är en av de som gästar tillsammans med Greta Thunberg med kompisar som snackar om klimatet och får oss att tänka till att vi ska röst rätt…(rött eller grönt då kanske) och detta har Håkan fått skit för efter detta att han tagit politisk ställning etc och någon skrev att de gick därifrån bara för det här. Din förlust tänker jag och det är väl deras förlust också om klimatet går åt helvete. Det är egentligen inte ens en politisk fråga för alla vill väl ha ett bra klimat? Göteborgs symfoniker gästar på Brännö Serenad och det blir riktigt pampigt. Sedan kommer Valborg med de obligatoriska GAIS-halsdukarna(härligt) och det är en vacker låt som blir ännu vackrare så här.

Andra låtar som kommer är Tro och Tvivel, En midsommarnattsdröm, En vän med en bil, Jag vet vilken dy hon har varit i, Känn ingen sorg, Kom igen Lena, Du kan få mig så lätt, Tillsammans i mörker ihop med Greta Thunberg som sjunger riktigt bra! , Det kommer aldrig va över för mig, Ramlar och avslutar med et fantastiskt fyrverkeri(vad säger du om det Greta….kanske inte det bästa för miljön men riktigt snyggt var det.  Håkan är en entertainer av rang och att se på honom gör mig alltid glad. Hoppas på lite nya låtar snart men då vill vi ha lite mer låtar av typen Ramlar, En vän med en bil etc och då menar jag låtar med fart för det är det som Håkan är bäst på….jaja Valborg är fantastisk och varför spelas inte GAIS-hymnen Gårdakvarnar och annan skit…summa summarum en bra konsert med en av Sveriges bästa underhållare inom rockbranschen.

 

 

Funny to read all the comments about how badly Håkan sings, how bad he is and instead of paying tribute to artists the critics like, you instead diss someone they don't like. Have never understood why you should do that but there are probably people who have too much time. I like Håkan Hellström, think he can sing and what strikes me the most is that he actually sings even better live than on record. This is probably the 7-8 time I see him and the fourth time at Ullevi. You know what you're going to see but you can never be disappointed despite that. The fact that over a quarter of a million people choose to see Håkan says it all. think about it whining spikes. We had to stand in a long queue before we came in this time and were inside the arena a little before his concert started.

At the beginning of the concert it was perhaps a bit boring considering that there were some newer songs that were played but we got to hear Din Tid kommer and Mitt Gullberg's Kaj paradis but you notice on the audience that many like us are waiting for the "big" songs. Klubbland is probably a song that I've never liked and don't do it here either. Of course, we get guests and Miriam Bryant is one of those who guest together with Greta Thunberg with friends who talk about the climate and make us think that we should vote correctly ... (red or green then maybe) and this has Håkan got shit for after this that he took a political stand etc and someone wrote that they walked away just for this. Your loss I think and it's probably their loss too if the climate goes to hell. It's not really even a political issue because everyone wants a good climate, right? The Gothenburg Symphony Orchestra is visiting on Brännö Serenad and it will be really grand. Then comes Valborg night with the obligatory GAIS scarves (lovely) and it's a beautiful song that becomes even more beautiful like this.

Other songs to come are Jag vet vilken dy hon har varit i, Känn ingen sorg, Kom igen Lena, Du kan få mig så lätt, Tillsammans i mörker ihop with Greta Thunberg who sings really well!) , Det kommer aldrig va över för mig, Ramlar and ends with a fantastic fireworks display(what do you say about it Greta....maybe not the best for the environment but really nice it was. Håkan is an entertainer of rank and watching him always makes me happy. Hope for some new songs soon but then we want some more songs of the type Ramlar, En vän med en bil etc and by that I mean songs with speed because that's what Håkan is best at…yeah Valborg is fantastic and why is not the GAIS anthem Gårdakvarnar och annan skit played ... summing up a good concert with one of Sweden's best entertainers in the rock industry.