Håkan Hellström

Ullevi , Göteborg  170729

Jag kollade tyvärr på Gefle-GAIS på telefonen innan konserten och som vanligt förlorade mitt GAIS på en feldömd straff i 94:e minuten. Man är ju en loser och det har nog Håkan också känt sig genom livet men nuförtiden är han en vinnare. Jag läste också någonstans "Hur många gaisare behövs för att fylla Ullevi, EN-Håkan Hellström" och det lyckas han med gång på gång och detta är hans femte Ullevikonsert på fyra år och alla har lockat över 60000 människor. Jag vidhåller nog ännu att den första konserten från 2014 är den bästa men Håkan gör aldrig en dålig konsert även om han denna gång hade snöat in på lite hiphop och "förbandet" Erik Lundin imponerade väl inte på mig om man säger så.  Men det var mer gästartister och man fick höra First Aid Kit på svenska och tyvärr Eva Dahlgren(inget fel på henne) men att hon sjunger GAIS_låten Gårdakvarnar och skit gör mig lite ledsen. den är Håkans och vår låt tycker jag. Kul mellansnack före en annan GAIS-låt "Valborg" där Håkan berättar att hans son trodde att denna låt skulle komma sist i Melodifestivalen eftersom den var så dålig. Det är en av de lugna låtarna som är riktigt bra tillsammans med För sent för Edelweiss men på såhär stora konserter fungerar inte riktigt balladerna utan det är de snabbare låtarna som jag och många i publiken vill ha och Ramlar, En Vän med en Bil, Kom Igen Lena är gamla låtar som alltid går hem och det blir bra med dans. En jävligt bra livelåt är ju Det kommer aldrig va över för mig. Självklart kommer Känn ingen sorg för och en avslutning med raketer och Du kan få mig så lätt är aldrig fel. Leila K kommer och gör ett gästspel också och det var lite kul. Vad Amanda Jensen gjorde där vet jag inte med sin Lady Gaga-sinpirerade klädsel.  Andra låtar som var riktigt bra ikväll var Du kan gå din egen väg, Din tid Kommer och En Midsommarnatts dröm. Visst var det en bra konsert och vi kommer att sakna Håkans gnista på scen nu under några år men han kommer tillbaka och kommer att fylla Ullevi igen!  Sorry om korten inte är jättebra. De ä'r tagna med en mobilkamera.

,

 

A

I unfortunately watched Gefle-GAIS on the phone before the concert and as usual lost my GAIS on a wrong penalty in the 94th minute. One is a loser and probably Håkan has also felt through life but nowadays he is a winner. I also read somewhere "How many gaisfans are needed to fill Ullevi, ONE-Håkan Hellström" and he succeeds in time and again, this is his fifth Ulleviconcert in four years and everyone has attracted over 60000 people. I still think that the first concert from 2014 is the best, but Håkan never makes a bad concert, even though he had snowed into some hip hop this time and the "supportact" Erik Lundin did not impress me well if I said so. But there were more guest artists and you heard the First Aid Kit in Swedish and unfortunately Eva Dahlgren (nothing wrong with her) but that she sings the GAIS song Gårdvarvar och skit makes me a bit sad. It's Håkans and our song I think. Cool talk before another GAIS song "Valborg" where Håkan tells that his son said that this song would come last in the Melodifestival because it was so bad. It's one of the quiet songs that's really good together with För sent förr Edelweiss but at such great concerts, the ballads do not work properly, but the faster the songs I and many in the audience want,  Ramlar, En Vän med en Bil, Kom Igen Lena  is old songs that always go home and the audience is dancing well. A damn good livesong is Det kommer aldrig va över för mig. Of course, we get KJänn ingen sorg and ending with rockets and Du kan få mig så lätt is never wrong. Leila K comes and makes a guestsong too and it was a little fun. What Amanda Jensen did there I do not know with her Lady Gaga-swayed outfit. Other songs that were really good tonight where Du kan gå din egen väg, Din tid Kommer och En Midsommarnatts dröm. Sure it was a good concert and we will miss Håkan's sstrength on stage now for a few years but he will return and will fill Ullevi again! SOrry if the photos are not so good bt they´re taken with a cellphone.