Flogging Molly
Liseberg, Göteborg 17/6-2014

Detta är den fjärde gången som jag ser Flogging Molly, andra gången på Liseberg. När vi kommer dit så är det sedvanliga sättet att röra sig på. Att gå emot merchandise stället och införskaffa något snyggt att ha på sig och det som slår mig är att Flogging Molly alltid har så billiga saker i sitt stall….Jag köpte en tröja och kompisen köpte en tröja och en grönsvart fotbollströja med Celtic och Flogging Molly…så snygg…

Att se på Flogging Molly är alltid en uppenbarelse till att ha skoj för det är det som verkligen slår mig, att gruppen har riktigt skoj på scenen och Dave pratar på som han alltid gör. Han hyllar tuppkammar, skägg, gamla tanter som röker och dricker och skålar till döda och levande. Som vanligt dansar han omkring ibland mitt i låtarna eller dansar kanske man inte skall kalla det men show är det i alla fall. Basisten som står närmast oss är bara han en upplevelse att titta på. Han lever sig verkligen in i musiken på ett underbart sätt och se hans minspel är bara det en fröjd för ögat. Lägg till detta fantastiska låtar som Far away boys, Drunken Lullabies, rebels of the sacred heart, The sun never shines on closed doors och Requiem for a dying song så förstår ni att vi än en gång har bevittnat en konsert I värdsklass.

Jag tröttnar nog aldrig på en konsert med Flogging Molly även om man egentligen vet vad som skall hända så är det viktigaste man vet är att man kommer att få en trevlig stund och det får man alltid med gruppen. De höll på väldigt länge för att vara på Liseberg. Någonstans runt 1,40 klockade konserten in och det är precis vad man orkar med om man skall poga runt. Nu gjorde ju i och för sig inte jag det för jag fokuserade på korttagning och jag hoppas att ni gillar några av korten jag tog. Ett av världens bästa liveband måste jag nog säga och det var kul att så många hade tagit sig loss från VM-fotbollen och kollade in punk/folkrock i världsklass… Välkomna tillbaka nästa år…

This is the fourth time that I see Flogging Molly, the second time at Liseberg. When we get there it's the usual way to move on. Going against merchandise instead and obtain something stylish to wear and what strikes me is that Flogging Molly has always been so cheap things.... I bought a sweater and my friend bought a sweater and a green black football jersey with Celtic and Flogging Molly ... so stylish ...


To look at Flogging Molly is always a revelation to have fun because that's what really strikes me that the group has a lot of fun on stage and Dave talk to as he always does. He pays tribute to mohawks, beards, old ladies who smoke and drink and a toast to the dead and living. As usual, he dances around sometimes in the middle of songs or dances maybe I should not call it but show is it anyway. Bassist who are closest to us is just him an experience to watch. He lives really into the music in a wonderful way and see his facial expressions are just a delight to the eye. Add this great songs Far away boys, Drunken Lullabies, Rebels of the sacred heart, The sun never shines on closed doors and Requiem for a dying song and you will understand that we once again witnessed a concert in the host class.
I'd never get tired at a concert with Flogging Molly although one really knows what will happen, it's important to know is that you will have a nice time and it will always be that with the group. They played a very long time to be at Liseberg. Somewhere around 1.40 the concert clocked in and that's exactly what you can with whether to pogo around. Now I didn´t do that myself because I focused on photo shooting and I hope you like some of the photos I took. One of the world's best live bands, I must say, and it was great that so many had taken away from the World Cup football and checked into punk / folk rock in world class ... Come back again next year ...