ESOTERIC-WITH THE SURENESS OF SLEEPWALKING(CD-PROSTHETIC 10019-2/BORDER)Den här gruppen är förbannad, mycket förbannad. De spelar en typ av hardcore med mycket metalstänk men även en del deathmetalinfluenser. Många skulle säkert anse att detta bara är skrik och gapande och musik som är helt oregerlig. Men den gör i alla fall mig lite glad i allt det pessimistiska för det som gör mig glad är att det fortfarande finns band som skiter i alla trender och gör precis vad de vill för den här typen av oberoende rock n roll kommer aldrig att sälja några större mängder och gå upp på topplistorna. Lite som tidiga Einsturzende Neubauten skulle spela mer lättillgänglig musik.(SJU) 6/8-05 ESOTERIC-WITH THE SURENESS OF SLEEPWALKING(CD-PROSTHETIC 10019-2/BORDER)This group is angry, fucking angry. They plays a type of hardcore with a lot of metalstains but even some deathmetalinfluences. Many people would surely think that this only is shouting and odd music and that this couldn´t be listened to. But that makes me a little bit happy because in all the pessimistic stuff there is a band which don´t give a damn about all trends and do as they wish because their type of indepenent rock n roll will never sell any big amounts and go up into the charts. A little bit like if an early Einsturzende Neubauten should play more easy music.(SEVEN)  6/8-05