Eldkvarn
Annedalskyrkan 20100312, Göteborg

Jag hade många farhågor denna kväll när jag skulle bevittna min första kyrkokonsert med Eldkvarn. Först tänkte jag att jag inte skulle komma in i kyrkan själv eftersom jag inte är medlem i densamma. När jag väl släppts in i kyrkan så ringer en kompis och berättar att det var Plura som var rockkändisen som tagits för innehav av kokain kvällen innan i Göteborg och då blev jag orolig att inte han skulle släppas in. Men vi släpptes in allihop och vi var nästan där en timma innan tiden för konsert och redan då var kyrkan nästan full. Vi räknade till ungefär 1000 personer och det är inte ofta man får ett program med alla låtarna och dess texter innan konserten...det är i alla fall första gången för mig. Det skulle ju bli skivinspelning också och det är ju alltid roligt att ha varit på en sådan. Efter ett inledande tal av Valle Ehrling så satte konserten igång och det var inte de vanliga hitlåtarna vi fick höra så den ovane Eldkvarnlyssnaren kanske blev besviken men för min del som verkligen gillar Eldkvarn var det en riktigt bra upplevelse...helst slutet av konserten med den långa 27, Ut idet blå, Chevrolet och Kommit hem även om det blev väl stökigt i Ut idet blå när folk sprang omkring lite här och var och tog nattvarden mitt i låten. Det kännes något absurt. Eldkvarn gör ju aldrig en dålig konsert...i alla fall inte när jag har sett dem och det gjorde de inte heller idag ...det jag saknar mest är Pluras "höga" hopp när en låt avslutas för det blev ju inga idag eftersom bandet satt ner. Kul att se Kattis på fiol , hon är en kvinna som verkar älska vad hon gör. Ett extranummer fick vi och det tyckte Plura passade en dag som denna och det var låten Huvudet Högt. Udda upplevelse men riktigt bra sådan attvara i kyrkan så här.

I was afraid for many things today when I would watch my first churchconcert with Eldkvarn. the first thing was that I was afraid not to come into the church just because of the fact that I am not a member of the church. When I came into the church I got a call from a mate and he told me that Plura was the rockartist who was caught for cocainecrime the evening before in Gothenburg and then I was worried that we wouldn´t come in to the church. But we came in everybody and we was there almost an hour ebfore the concert started and then was the church almost full. We counted to about 1000 people and it´s not often that you get a program with the songs and their lyrics...anyway it´s the first time for me. It would be a record of this too and it´s always fun to be a part of that. After a speech from Valle Ehrling so was the concert on and it wasn´t the usual hitsongs we heard and fr the ine who haven´t listened to Eldkvarn so much so was that maybe a disappointment but for me who likes Eldkvarn it was a really good experience...and most of all the end of the concert with the long 27, Ut idet blå, Chevrolet and Kommit hem even if it was a little bit messy in Ut i det blå because people walk around and took the sacrament on that song. It felt very absurd. Eldkvarn never do a bad concert...anyway not when I have seen them and they didn´t do that today either...the thing I miss the most is Pluras "jump" when a song is ended but it didn´t became any of these today because the band sat down. Is good to see Kattis on violin , she´s a woman who seems to love what she´s doing. As encore we and that thought Plura suited in good a day like these the song Huvudut Hög(Head High). Odd experience this with a church but a good one.