Duncan Reid and the Big Heads släpper snart en ny skiva och han ville att jag skulle veta och verkligen ville ha en intervju så här kör vi. Maj-2020

 

Är det samma medlemmar som ni har varit de senaste åren. Berätta lite om varje medlem igen ... band vid sidan, familj, ålder och band innan?

-Bandet har haft en stabil linje sedan Nick Hughes gick med för ungefär 2 1/2 år sedan. Nick (gitarr, sång), Karen Jones (trummor, sång) och Sophie Powers (gitarr, sång, keyboard) är alla halva min ålder och är i början av trettio. Karen och Sophie är båda walesiska vilket är orsaken till mycket sportslig rivalitet i bandet. Sophie sätter alltid en walisisk flagga på min mikrofon eftersom hon vet att det retar mig! För båda är Big Heads deras enda band just nu.

Nick var med i Role Models och en mängd andra band. Han har sitt eget projekt, The Middlenight Men och spelar trumpet med Terrorvision.

 

Hur har du det nu i dessa coronatider, är det en tid som du verkligen har varit produktiv och skrivit många nya låtar?

-Ja, det har jag verkligen. Jag gjorde en videodagbok om en låt jag har skrivit som blev riktigt populär. Du kan se det här https://duncanreidandthebigheads.com/2020/04/26/writing-a-song-during-lockdown-a-video-diary/ Folk ville ha en nedladdning av demon så jag satte den på Bandcamp. En tysk språkskola använde den i en av sina lektioner på Spotify! https://open.spotify.com/episode/1uLPfaJZAbnvjgd5ipOYOO?si=wO51YUveS0CxPR4DJIZ3tQ

Vad inspirerar dig att göra musik? Vilket humör är bäst att vara i, dåligt eller gott humör när du gör dina låtar?

-Jag måste vara på gott humör med massor av energi. Oftast är jag trött och grinig! Det som inspirerar och driver mig på är ett sug efter uppmärksamhet och kärlek.

 

Dina texter, vad inspirerar dig att göra dem?

- Vanligtvis saker som händer mig eller en idé till en berättelse som jag tycker är rolig eller rörande. Till exempel på det nya albumet finns det en låt inspirerad av en kille på en pub som bad mig köpa en drink för att vi alla kunde vara döda nästa vecka och att du kan inte ta dina pengar med dig. Jag köpte honom en drink men fick en låt ur den. Rättvist utbyte.

 

Den nya skivan, på vilken plattformar och fysiska format kommer den ut?

-Alla digitala plattformar, CD och gul och lila vinyl. Den släpps den 15 maj och är tillgänglig att köpa från vår webbplats då. https://duncanreidandthebigheads.com/ Vår distributör säger att det inte kommer att finnas i butiker eller på Amazon förrän den 10 juli

 

Är det viktigt att få ut det i fysisk form tycker du?

-Avgörande. Vinyl- och CD-köpare är mina hjältar.

 

När var er sista konsert före Corona-breaket? Och när är er nästa konsert planerad till?

-Vår senaste spelning var i Dundalk, på Irland nära gränsen till Nordirland. En fantastisk ställe som heter Stags Head med världens bästa Guiness och några mycket erfarna drinkare. Jag har ingen aning om när våra nästa spelningar kommer att vara

 

Du spelade en gång i Ramones läste jag någonstans. Berätta om detta och när var det?

-Boys turnerade med Ramones när Baby I Love You var på listorna. Jag sjöng bakgrundssång med dem på turnén så att de kunde spela den live. Casino Steel sjöng och fixade stråkdelen.

 

Dina känslor för punkrock. Vad betyder den för dig och har det förändrats genom alla dessa år?

-Jo, det har förändrats. När det började var det farligt och nytt. För många är det nu en nostalgi-resa och det är bra. Självklart tycker jag att det fortfarande är nytt.

 

Några nya skivor du har lyssnat på de senaste som du vill dela med oss? Tre riktigt bra nya skivor?

-Det finns en massa bra musik runt omkring. Jag gillar verkligen Nada Surf's Never Got Together. Tuffare och riktigat bra saker är Starcrawler's Devour You and Potty Mouth’s SNAFU

 

Berätta lite om varje album? Varför och vad tycker du om dem idag?

-Ditt första album

Mitt första album var The Boys första. Det är en klassiker. Bra låtar, bra prestanda, hade varit bättre med anständig produktion. Mitt första soloalbum var Little Big Head. Det kom ut som jag ville med mig som spelade allt. Det är charmigt och har fantastiska låtar.

-Albumet som förändrade ditt liv

Ramones första. Revolutionerande.

-Albumet som du skäms för

Gör jag inte! Jag tror att Boys 3: e och 4: e skulle ha varit bättre om jag hade sjungit mer på dem men de är fortfarande bra.

-Albumet som gör  att Duncan Reid och Big Heads låter som ni gör

Det skulle vara en korsning mellan The Beach Boys, Ramones och Foo Fighters

-Albumet som alltid måste finnas i turnébussen

Min senaste Spotify-spellista

-Albumet du vill vara en del av och spelat på?

Det album som jag önskar att jag spelade och sjöng bakgrundssång  är alla Ramones-album. De hade varit ännu bättre (Dee Dee kunde bara skriva)

 

Vad är det bästa med att spela musik?( Jag skrev detta på svenska…..hehe)

-Det är lätt för dig att säga ;)

 

Jag älskar öl och gör öl, vilket är din favoritstil och om du kunde ha ett egen öl, vad skulle det heta och vilken stil skulle det vara?

-Jag älskar en bra humle pale ale / ipa. Jag tycker att de bästa är engelska, men efter att ha spelat på fantastiska Akkurat i Stockholm, vet jag att det finns några fantastiska svenska öl också.

Neck Oil är ett bra namn för en öl men det är redan gjort! Jag antar att ölet skulle vara vara skummigt och kallas Big Head

 

Hur är det att bo i England idag och då menar jag inte i dessa Corona-tider, men nu med Brexit och andra saker?

-Brexit är hemskt ochjag tror, resultatet av att människors basala rädsla och instinkter manipuleras med hjälp av den sofistikerade tekniken som beskrivs i Netflix-filmen "The Great Hack" av  intressen som Trump och Ryssland som inte vill ha ett Europa stort nog att förhandla med dem, och av egenintresserade brittiska politiker som vår nuvarande premiärminister som har fött ett okänt antal illegitima barn och blivit avskedad från tre jobb för ha ljugit. Det fanns också ett element av oflexibel, arrogant dumhet från en del europeiska politiker som spelade i händerna på högern i Storbritannien genom att inte ge en tum och kompromissa lite.

Allt är väldigt otäckt. Men det är över och det går ingen väg tillbaka. Så vi går vidare och accepterar de fula, skadliga konsekvenserna.

 

Ni har säkert spelat på Rebellion, vad tycker du om det med alla dessa gamla punkare som samlas? Kommer det att bli något Rebellion i år?

-Det finns inget sätt jag kan se 10.000 människor från hela världen tillåtas att pressas in i en het, historisk byggnad i Blackpool för att andas på varandra i augusti.

Vilket på ett sätt är synd. Jag älskar att spela och delta på Rebellion. Det finns vanligtvis många bra band att se och det finns en hel rad åldersgrupper där som njuter av en rolig, lugn atmosfär.

Förra gången vi spelade 3 uppsättningar. En unplugged, vår riktiga uppsättning på en stor scen och en klubb spelning. Alla var bra.

 

Kan du se dig själv göra samma sak med musiken om säg cirka 20 år? Eller tror du inte det?

-Om 20 år blir jag 82. Om jag kan göra det kommer jag att göra det men det blir en prestation bara för att hålla sig vid liv!

 

Lever du på din musik eller har du  ett vanligt arbete?

-Som de flesta musiker har jag ett jobb att subventionera med vad det kostar att spela musik

 

Vad säger folk i England om vårt sätt att hantera Corona-viruset i Sverige?

-Det är intressant att se hur det går. Förhoppningsvis kommer ni att ge oss lektioner för att hjälpa oss att komma ur låsningen.

 

Har du gjort någon politisk låt eller lämnar du det åt andra?

-Bombs Away var en politisk låt. På den nya skivan finns det en låt som heter Motherfucker om en viss engelsk politiker som representerar allt vad som är värst med det privilegierade engelska klasssystemet.

 

Vem är bästa den politiska artisten/gruppen?

-TV Smith

 

Vilka är framtidsplanerna för bandet?

-Just nu försöka få till när vi kommer att kunna spela igen. Nästa år skulle vi vilja göra ett live-album

 

För dig själv?

-Att fortsätta leva och vara lycklig

 

Dagens visdomsord?

-När du kysser en främling, använd inte tungorna längre.

 

Något att tillägga?

-Inget jag kommer att tänka på

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duncan Reid and the Big Heads soon release a new record and he wanted me to know and really wanted an interview so here we go. May-2020

 

Is it the same members as you have been the last years. Please tell me a Little about every member once again... bands on the side, family, age and bands before?

-The band has had a stable line up since Nick Hughes joined about 2 1/2 years ago. Nick (guitar, vocals), Karen Jones (drums, vocals) and Sophie Powers (guitar, vocals, keyboard) are all half my age in their early thirties.

Karen and Sophie are both Welsh which is the cause of much sporting rivalry in the band. Sophie is always putting a Welsh flag on my mic stand as she knows that winds me up!  For both, the Big Heads are their only band at the moment.

Nick was in the Role Models and a host of other bands. He has his own project, The Middlenight Men and plays trumpet with Terrorvision.

 

How do you have it now in these coronatimes, is it a time which you have been really productive and have written a lot of new songs?

-I certainly have. I kept a video diary of a song I have written which became really popular. You can see it here https://duncanreidandthebigheads.com/2020/04/26/writing-a-song-during-lockdown-a-video-diary/  People wanted a download of the demo so I put it on Bandcamp. A German language school used it in one of their lessons on Spotify!  https://open.spotify.com/episode/1uLPfaJZAbnvjgd5ipOYOO?si=wO51YUveS0CxPR4DJIZ3tQ

 

What does inspire you to do music? Which mood is best to be in, in a bad or good mood when you do your songs?

-I have to be in a good mood with loads of energy. Most of the time I am tired and grumpy! What inspires and drives me on is a craving for attention and love.

 

Your lyrics, what inspires you to do them?

-Usually things that happen to me or an idea for a story that I find funny or touching. For instance on the new album there is a song inspired by a guy in a pub who asked me to buy him a drink on the grounds that we could all be dead next week and you can’t take your money with you. I bought him a drink but got a song out of it. Fair exchange.

 

The new record, in which platforms and physical format does it come out?

-All digital platforms, CD and yellow and purple vinyl. It is released on May 15 and available to buy from our website then. https://duncanreidandthebigheads.com/  Our distributor says it won’t be in shops or on Amazon till July 10

 

Is it important to get it out in a physical form do you think?

-Vital. Vinyl and CD buyers are my heroes.

 

When was your last concert before the Corona-break? And when is your next concert scheduled to?

-Our last gig was in Dundalk, in Ireland near the border with Northern Ireland. A fantastic place called the Stags Head with the best Guiness in the world and some very experienced drinkers.

I have no idea when our next gigs will be But hope some as yet unannounced ones in Sweden in October will take place

 

You once played in Ramones I read somewhere. Please tell me about this and when was it?

-The Boys toured with the Ramones when Baby I Love You was in the charts. I sang backing vocals with them for the tour so they could play it live. Casino Steel also sang and played the string parts

 

Your feelings about punkrock. What does it mean to you and have it changed through all these years?

-Oh yes, it has changed. When it started it was dangerous and new. For many now it’s a nostalgia trip and that is fine. Obviously I still like it to be new.

 

Any new records you have been listening to the latest which you want to share with us? Three really good new records?

-There’s a load of good music around. I really like Nada Surf’s Never Got Together. Tougher sounding and really top stuff is Starcrawler’s Devour You and Potty Mouth’s SNAFU

 

Please tell me a Little about every album? Why and what do you Think about them today?

-Your first album

My first album was The Boy’s first one. It’s a flawed classic. Great songs, great performance, would have been better with decent production. My first solo album was Little Big Head. It came out the way I wanted with me playing everything. It’s charming, and has great songs.

-The album which changed your Life

The Ramones first one. Revolutionary.

-The album which you are ashamed of

I’m not! I think The Boys 3rd and 4th ones would have been better if I’d sung more on them but they are still good.

-The album which makes Duncan Reid and the Big Heads sounds like you do

It would be a cross between The Beach Boys, Ramones and Foo Fighters

-The album which is Always in the tourbus

My latest Spotify playlist

-The album you want to be a part of and played on

The album I wish I played and sang backing on is any Ramones album. They would have been even better (Dee Dee could just do the writing)

 

Vad är det bästa med att spela musik?( I wrote in swedish here…..hehe)

-That’s easy for you to say ;)

 

I love beer and do beer, which is your favourite style and if you could have an own beer, what will it be named and which style would it have been?

-I love a good hoppy pale ale/ipa. I think the best ones are english but, having played the fantastic Akkurat in Stockholm, I know there are some great Swedish beers as well.

Neck Oil is a great name for a beer but it’s been done! I guess the beer would need to be frothy and called Big Head

 

How is it to live in England today and then I don´t mean in these Corona-times, but now with Brexit and other stuff?

-Brexit is horrible and, I believe, the result of people’s base fears and instincts being manipulated using the sophisticated techniques outlined in the Netflix film “The Great Hack” by vested interests like Trump and Russia who don’t want a Europe large enough to negotiate with them, and by self interested UK politicians like our current prime minister who has fathered an unknown number of illegitimate children and been sacked from 3 jobs for lying. There was also an element of inflexible, arrogant stupidity on the part of some European politicians who played into the hands of right wing headbangers in the UK by not giving an inch and compromising a little.

All very nasty. It’s over now though and there is no going back. So we move on and accept the ugly, damaging consequences. 

 

You have surely played on Rebellion, what do you like it with all these old punks gathering? Is it going to be any rebellion this year?

-There is no way I can see 10,000 people from all over the world being allowed to squeeze into a hot, historic building in Blackpool to breath all over each other in August.

Which on one level is a shame. I love playing and attending Rebellion. There are usually some good bands to see and there are a whole range of age groups there enjoying a fun, peaceful atmosphere.

Last time we played 3 sets. An unplugged one, our main set on a big stage and a club gig. All of them were great.

 

Can you see yourself doing the same thing with Music in say about 20 years? Or do you don´t think so?

-In 20 years I will be 82. If I can do it I will but it will be an achievement just to be alive!

 

Do you live on your music, or do you have a regular work too?

-Like most musicians I have a job to subsidise what it costs to play music

 

What does people say in England about our way to handle the Corona virus in Sweden ?

-There is interest to see how it works out. Hopefully you will give us lessons to help get out of lockdown.

 

Have you done any political song or do you leave that to others?

-Bombs Away was a political song. On the new record there is a song called Motherfucker about a particular English politician who represents all that is worst about the privileged English class system.

 

Which is the best political artist/Group?

-TV Smith

 

Which are the futueplans for the band?

-Right now trying to work out when we will be able to play again. Next year we would like to make a live album

 

For yourself?

-To carry on living and be happy

 

Todays wisdomword?

-When you kiss a stranger, don’t use tongues any more.

 

Something to add?

-Nothing I can think of