LECTAMYNOL-DEMO 3

 

Senaste demon kom också ut 2019 men innehåller några mer låtar och går över 20 minuter eftersom det faktiskt är två låtar som klockar in över 5 minuter. Men det tar inte ifrån de att de än en gång kör över mig och man måste vara på rätt humör när man ska lyssna till Lectamonyl. Ni måste förstå att detta är inte någon lättlyssnad hitmusik utan här snackar vi om en grupp som fokuserar på att låta mycket. Så vad jag menar är att de inte gör det lätt med sin tuffa musik…inte om man vill bli världskända för det ä ren speciell typ av människor som gillar sådan här death metal/grind/hardcore och jag är en av dem. Skulle vara roligt att höra en studioinspelning med dem….15/6-202


*******

LECTAMYNOL-DEMO 3

The latest demo also came out in 2019 but contains a few more songs and goes over 20 minutes because there are actually two songs that clock in over 5 minutes. But it does not take away from them that they once again run over me and you have to be in the right mood when listening to Lectamonyl. You have to understand that this is not easy-to-listen hit music, but here we are talking about a group that focuses on sounding a lot. So what I mean is that they do not make it easy with their tough music… not if you want to become world famous for it is a very special type of people who like this kind of death metal / grind / hardcore and I am one of them. Would be fun to hear a studio recording with them… .15/6-2021

LECTAMYNOL-DEMO 2

 

En av två demos som släpptes 2019 med Lectamonyl och det är en kaskad av musik rakt i ansiktet. Med låtar som Hayrake & Spade och Steady Repulsion build-up så skriker de ut sin ilska eller frustration.  Jag tror säkert att det räcker långt med att spela sådan här musik om man vill få ut den frustrationen. Att lyssna på dem känns som ett träningspass bara det och även om det bara är runt tio minuter av “galenskap” så tycker jag nog att det ger mig mycket. Man kan ju inte klaga på att de inte spelar tung musik för det gör de verkligen och det är roligt i en låt som Bleak Calavry där det låter som om de spelar snabbt och långsamt på samma gång. En kakafoni av välljudande “noise”. Kolla in om ni gillar tung, argt och snabbt! 15/6-2021


*******

LECTAMYNOL-DEMO 2

One of two demos released in 2019 with Lectamonyl and it's a cascade of music right in the face. With songs like Hayrake & Spade and Steady Repulsion build-up, they scream out their anger or frustration. I certainly think it's enough to play music like this if you want to get out that frustration. Listening to them feels like a workout just that and even if it's only around ten minutes of "madness", I think it probably gives me a lot. You can not complain that they do not play heavy music because they really do and it is fun in a song like Bleak Calavry where it sounds like they are playing fast and slow at the same time. A cacophony of well-sounding "noise". Check if you like heavy, angry and fast! 15/6-2021

LECTAMYNOL-DEMO 1

Denna demo kom ut 2012 och är en snabb sak som jag inte riktigt vet hur jag ska ta itu med. Med låtar som Tools to wield the apes och Circle of doom kör de över oss. En blandning av hardcore, slipning och death metal får dig att känna dig mer än lovligt överkörd. Jag gillar vad jag hör men är ännu mer intresserad av de två ovan eftersom de är senare och ser vad de kan göra med mina öron. Men de fyra låtarna på denna skiva gör något med mig och jag kan tydligt föreställa mig att du som gillar grind och tidig death metal skulle älska detta. Så kolla in det om det verkar intressant. Förresten, de kommer från Belgien ... 15 / 6-2021


*******

LECTAMYNOL-DEMO 1

This demo came out in 2012 and is a fast thing that I do not really know how to tackle. With songs like Tools to wield the apes and Circle of doom, they run over us. A mixture of hardcore, grind and death metal makes you feel more than legally run over. I like what I hear but am even more interested in the two above because they are later and see what they can do with my ears. But the four songs on this record do something with me and I can clearly imagine that you who like grind and early death metal would adore this. So check it out if it seems interesting. By the way, they come from Belgium… 15/6-2021