Dag Vag
Kungstorget, Göteborgskalaset 6/8-2005

Oh la la la Oh la la la Tjockhult sjunger Stig Vig och den ganska fåtaliga publiken är med på noterna. Publiken ja, den är blandad, allt ifrån tuppkammar till 65-åriga gentlemän och däremellan det mesta i publikväg. Dag Vag-grabbarna ser äldre ut än förra gången jag såg dem(24 år sedan) och då spelade de ihop med Ebba Grön. Men det jag blir mest glad för är de inte har förstört sina låtar och mesat till dem. Vi får Musik, Bullen, Tjockhult, Pär i hagen, Va gör du då, Trycke e för mycke, Jag blev inte hög och till och med en ny låt Jag vaknade upp som nästan har samma stil som deras gamla alster.

När konserten startar verkar det nästan mer som att Dag Vag endast spelar för att de tycker det är kul att spela och inte att spela inför publik. Inte ett leende kommer från medlemmarna men när de spelar fel i någon låts inledning så kommer leendena fram och de återkommer många gånger under konserten och hos publiken flödar leenden hela tiden för Dag Vag är en grupp som lirar musik som verkligen gör folk glada. Det känns som om de har hittat en yngre publik och deras skivor borde komma ut på CD nu för det känns som om någonting fattas.

Nästa gång de kommer hit så kommer de säkerligen att spela länge och då hoppas vi få höra de låtar som inte kom idag men idag kom Mattias Hellberg dit och hjälpte till lite på en låt och han såg ut som en yngre Magnus Uggla där han hoppade runt på scenen och gjorde detta bra även om han glömde texten lite grand. Sammanfattningsvis en riktigt trevlig kväll som började trevande men som efterhand utvecklade sig till en dansorgie i publiken och jag tror på att Dag Vag kommer att bli mer och mer populära med åren.

Oh la la la Oh la la la Tjockhult sings Stig Vig and the audience sings along immediately. the audience yes, it´s mixed, everything from mohawks to 65 year old guys and between that the most things in audience way. RThe Dag Vag-lads looks older than the last time I saw them(24 years ago) and then they played together with Ebba Grön. But the thing I´m mostly happy about is that they haven´t destroyed their songs and not made them calmer or softer. We get songs like Musik, Bullen, Tjockhult, Pär i hagen, Va gör du då, Trycke e för mycke, Jag blev inte hög and we also get a new song called Jag vaknade upp which have the old style over itself.

When the concert starts it seems like if Dag Vag only plays because of the fact that they think it´s fun to play but not to play in front of an audience. Not a smile comes from the members but when they play wrong in some songs beginning the smilings comes foreward and it comes back many times during the gig after that and in the audience the smiles is bubbling because Dag Vag really plays music which makes people happy. It feels like if they have found a younger audience and their records should be released on CD now because it feels like something´s missing.

The next time they come to Gothenburg they will surely play a longer set nd then we will be hearing the songs we´re missing today but Mattias Hellberg came there andhelped them out with one song and he looked like a younger Magnus Uggla when he jumped around on the stage and he did that good even if he forgot the lyrics a little. If we conclude this evening it was a really nice evening which started a litle bit low but it ended up with a dancing audience and I think that Dag Vag is going to more popular than this and with the years.

FOTO OCH TEXT :PETER

www.dagvag.se