WICKANDER, ARNE-DEN TIONDE PUNKARN(BOK-RENEGADE PUBLISHING)

 

Alltid svårt att recensera en bok egentligen…i alla fall en roman eftersom man inte vill avslöja hur det slutar etc. Detta är Arnes andra bok och den första gillade jag och kände igen mig mycket i. Detta är ju en fristående fortsättning på Den tredje punkarn. Och det är ju samma skrivstil i denna bok. Jag menar med allt skrivs med små bokstäver. Jag känner igen mig i mycket denna gång med och nu har han börjat jobba och det går väl sådär. Punken utvecklas och det blir andra band som lyssnas på och inte bara ren punk och det var samma utvecklking för min egen del under denna tid. Så ni punkare som började att bli vuxna under 80-talet kommer att känna igen er….ni som är intresserade om hur det var då kommer också att le igenkännande för det var såhär det var. “Alltihop slutar med en small en råkall kväll i slutet av februari 1986” står det somn slutkläm bak på boken. För min del slutade inte punklivet där och inte heller för Arne så jag hoppas på en tredje bok! Kul som fan att läsa! 13/9-2021


*******

WICKANDER, ARNE-DEN TIONDE PUNKARN(BOK-RENEGADE PUBLISHING

 

Always hard to review a book really... at least a novel because you do not want to reveal how it ends etc. This is Arne's second book and the first one I liked and recognized a lot in. This is a standalone continuation of Den tredje punkarn. And that's the same writing style in this book. I mean, everything is written in small letters. I recognize myself a lot this time too and now he's started working and I guess that's how it goes. Punk is evolving and there will be other bands being listened to and not just pure punk and it was the same development for myself during this time. So you punks who started growing up in the '80s will recognize yourself....you who's interested in what it was like then will also smile recognizably because this is what it was like. "It all ends with a cold evening at the end of February 1986" the book says. For me, punk life didn't end there, nor did Arne, so I'm hoping for a third book! Fun as hell to read! 13/9-2021

WICKANDER, ARNE-DEN TREDJE PUNKARN(BOK)

 

Jag fick den här boken från Arne Wickander själv och det är en bok på ungefär 160 sidor och det är en ganska kul läsning. Det som stör mig från början och det är säkert meningen är att det inte finns några stora bokstäver i boken. Jo förresten där ljög jag lite för det är stora bokstäver när någon skriker men annars är det bara små bokstäver. Oftast rör sig Arne och hans kompisar i sin förort men ibland åkte de in till den stora staden för att bara hänga eller se på band. Kul att höra all namedropping med band som jag nästan alltid känner till men som kanske kan få den breda massan att få upp öron för mer okända band. Sedan är det frågan om den stora massan kommer att få upp ögonen för boken för jag tror den kanske är mer intressant för oss gamla och nya punkare. Jag känner igen mig i en del av historierna och ibland inte alls från mitt eget liv som punkare. Men i all hopplöshet ser man många gånger att hoppet finns där och det känns bra. Varje kapitel är en lösryckt historia och den historien om Jehovas Vittnen, Dammsugarförsäljaren och Lexikonförsäljaren är om den är sann riktigt rolig. Sedan känner man igen sig från sitt unga liv när man gjorde en hel del för att reta andra och det var jävligt kul då och väldigt snälla saker egentligen…så jag tycker att alla som är födda på 60-talet och är/var punkare då när de var 14-17 år ska kolla in boken och alla nya punkare också för att se hur det var förr när man kunde reta folk bara genom att sätta en säkerhetsnål på jackan eller färga håret grönt. 3/10-2018


*******

WICKANDER, ARNE-DEN TREDJE PUNKARN(BOOK)

I got this book from Arne Wickander himself and it's a book of about 160 pages and it's a pretty fun reading. What disturbs me from the beginning and it is safe to mean that there are no capital letters in the book. Yes, by the way, I lied a bit because it's big letters when someone screams but otherwise it's only lowercase letters. Most often, Arne and his gang is in his suburbs, but sometimes they went to the big city to just hang or to watch bands. Nice to hear all the namedropping with bands that I almost always know but who might get the wide mass to get up their eyes for more unknown bands. Then it is the question of the big mass will raise the eyes of the book because I think it might be more interesting to us old and new punkers. I recognize myself in some of the stories and sometimes not at all from my own life as a punk. But in all hopelessness you see many times that hope is there and it feels good. Each chapter is a loose story and the story of Jehovah's Witnesses, the Vacuum Cleaner and the Lexikondealer is if it's true really funny. Then you recognize yourself from his young life when doing a lot of fun and others, and it was really fun then and very nice things really ... so I think all those born in the 60's and is /was a punk when they were 14-17 years old, check out the book and all the new punks too to see how it was before when people could only beat people by putting a safetypin on the jacket or coloring the hair green.3/10-2018