Backyard Babies
Liseberg, Gothenburg 070803

Jag skall säga det med en gång, jag har alla skivor med Backyard Babies, men jag är väldigt dålig med låttitlar och så vidare så därför kan jag inte rabbla upp en massa namn på låtar i denna recensionen. jag är där tidigt för att få en bra plats för att kunna ta bra kort men det hade jag inte behövt...inte så att det är lite folk men det hade nog gått att tränga sig fram och kommit långt fram. Längst fram är det mycket tjejer i 15-16 årsåldern och jag blir lite överraskad för jag trodde att Backyard var mer grabbrock. Lite synd är det om basist och trummis men de kanske trivs med att vara i bakgrunden när två av Sveriges största scenpersonligheter sätter igång sin show. Nicke och Dregen tävlar nästan om att vinna publikens gunst och det är en ganska jämn tävling. Men båda två känns som om de är födda på scen med en gitarr i hand. När sedan Dregen i slutet av konserten har tagit av sig ända ner till revbenen ser han nog mest ut som en vinnare. Han ser också ut som om han skulle kunna vara med i Misfits men Danzig har nog större muskler. Han påminner mig just denna Rolling Stones-dag också om att han skulle kunna ha varit medlem i ett yngre Stones. Brand New Hate är ju en låt som jag känner igen och gillar mycket och People like people en annan och de låtarna sitter väl bäst och det är bäst när de spelar den typen av Sator-liknande punkrock och inte när de försöker sig på metal som de gör i någon låt. Nicke kör en låt akustiskt och den är riktigt bra och den behövdes i allt öset. En av de bättre konserter jag sett på Liseberg för jag trodde kanske inte att Backyard i dagsljus skulle vara såpass här bra men de är ett rockband med rutin och det märks och framförallt märks det att de verkar ha jävligt kul på scen. Synd bara att det bara var ett extranummer(för det var det väl bara......)

I must say at once that I have all records with Backyard Babies but I´m very bad at songtitles and so , so I can´t say a lot of songtitles and which songs they played or so in this review. I´m early at Liseberg to get a good place to stand and so I can take a lot of good pictures but it wasn´t needed to come so early....not so that it wasn´t a lot of peopl but it could have been possible to come foreward even later. In the front it´s a lot of girls in the age 15-16 and I became a litle bit surprised because I thought that Backyard was more rock for guys. It´s a little bit so that the bassist and the drummer that they come in the background, but they seems to like it, when two of Swedens biggest scenpersonalities is on stage. Nicke and Dregen almost compete about te audiences love and it´s a really good competition. Both of them feels like if they are born on stage with a guitar in hand. But when Dregen have taken of his clothes down to the bone he looks like a winner. He also look like he´s could be a member in Misfits but Danzig have bigger muscles. He reminds me just this Rolling Stonesday also about that he could have been a member in a younger Rolling Stones. Brand New Hate is one song I recognize and likes much and People like people another one and those songs is the best ones and they´re best when they play that sort of Sator-similar music and not when they try to play some sort of metal as they do in some song. Nicke does a song acoustic and it´s really good and it was needed among all the fast songs. One of the better concerts I have seen on Liseberg because I didn´t thought that Backyard in daylight would be as good as this but they´re a rockband with routine and that´s for sure and it seems that they have really fun on stage. A shame that they only did one extrasong(or did they more??? I walk my way home)

All Pictures Peter Thorsson