Attentat, Slobobans Undergång, Slaveriet
Musikens Hus, Göteborg 2311041

Tre högklassiga band skulle samsas om denna spelning och det låg en stor förväntan mellan de svettiga väggarna för denna konsert. Slutsålt, svettig, mycket ”kända” människor skulle göra detta till en riktigt trevlig kväll.

Efter att fått gå på toa, köpt en För Full hals -öl så kunde ”spektaklet” börja.

Först ut var Slaveriet med den karismatiska sångerskan går ut hårt för att sedan öka. Tyvärr hörs sången lite dåligt som lite konstigt nog rättades till mer och mer. Med låtar som Jag hatar dig, Kedjor, Ta min själ och Låt dom brinna så kör de över publiken. De lite äldre i publiken kanske inte riktigt fattade men jag som lyssnat en hel del på gruppen tycker att de gjorde en riktigt bra spelning förutom att ljudet var lite kasst. Sedan att medlemmarna röjer bra på scenen gör det aldrig dåligt för en punkkonsert.

Sedan anlände Slobobans Undergång, kanske inte från de döda men närapå. De går ut hårt med Lammkött, Soluppgång & lycka och Stål eller styrka. Många av de låtarna är bland det bästa som gjorts i punksverige. Visst låter Slobobans lite hårdrock ibland och har alltid gjort men punknerven är mycket mer dominant. Bröderna Hassling är alltid roliga att titta och att bara titta Gert gitarr är en upplevelse. Vilken inlevelse. Sedan kör de nya Biten, Atomkrasch, Örnen har landat och gamla Ta dig i Röven. Deras version av Hög Standard är nog en bland de bästa covers som gjorts i Sverige. Jag har sett Slobobans många gånger innan men jag tror famnimej detta var den bästa. Så tight, så bra och sådan inlevelse. Hoppas mer av denna grupp nu och framförallt tycker jag att ni ska köpa de två senaste singlarna som släppts Sockiplast Records.

Huvudakten denna kväll var väl Attentat och med en yngre uppsättning och en medelålder på 44 år(skumt när de har hållit i 45 😉.) Ny basist och Siken är ju ganska ny gitarr får gruppen en helt ny energi känns det som. En basist som inte precis plockar basen utan här handlar det om gitarrliknande basspel. Attentat har ju gjort en nya skiva som är riktigt bra och från den för vi höra Jag älskar inte dig nåt mer och Punkfestival bland annat men skulle nog vilja hört några mer därifrån men självklart är det gamla låtar som Ge fan i mej, Operahuset, En Meningslös dag och Unga och Många som frambringar mest applåder och sånginsater från publiken. En låt som lugna Maktlös har fått en ansiktslyftning och är mycket hårdare i sitt lugnare tempo. Andra låtar som vi får höra är Anarki i Maj, Manskomplex, Punkhjärta, Fågel, Glad, Tatuerade Tårar och I denna Stan. En riktigt låtskatt har de och det är roligt att titta på. Jönsson har hämtat sig bar från sjukdom och han har liksom jag haft en bra helg med bra spelning och GAIS till allsvenskan. Kul när Mats frågar vilken låt vi vill höra sjunger publiken Gais is going up. Den får vi tyvärr inte höra.

Allt som allt en riktigt bra konsertkväll och till sist vill jag tacka Roine Lundström för att han skjutsade hem mig och att hans underbara bilder förgyller denna recension www.roinefoto.se

 

 

 

 

Three high-class bands would share this gig and there was a great expectation between the sweaty walls for this concert. Sold out, sweaty, very "famous" people would make this a really enjoyable evening.

After going to the bathroom, buying a För full hals(For Full Throat) beer, the "spectacle" could begin.

First out was Slaveriet with the charismatic singer goes out hard and then increases. Unfortunately the vocals are a little bit bad which was corrected more and more. With songs like Jag hatar dig, Kedjor, Ta min själ and Låt dom brinna so do they drive over the audience. The older ones in the audience maybe didn ́t really understand but I have listened a lot to the group think that they did a really good gig except that the sound was a little bad. And then the fact that the members do good on stage never makes it bad for a punkconcert.

Then came Slobobans Undergångl, maybe not from the dead but close. They go out hard with Lammkött, Soluppgång & lycka and Stål eller styrka. Many of the songs are among the best which have been done in punksweden. Sure Slobobans sounds a little bit heavy metal sometimes and have always done but the punknerve is so much more dominant. The Hassling brothers are always fun to watch and just watching Gert on guitar is an experience. What a feeling. Then they run the new Biten, Atomkrasch, Örnen har landat and old Ta dig i Röven. Their version of Hög Standard is probably one of the best covers ever done in Sweden. I've seen Slobobans many times before but I think this was the best. So tight, so good and such empathy. I hope for more of this group now and above all I think you should buy the last two singles released on Sockiplast Records.

The main act this evening was Attentat and with a younger set and an average age of 44 years(weird when they have been going on for 45 😉) New bass player and Siken is almost new on guitar so does the group get a whole new energy it feels like. A bass player who doesn ́t exactly pick on the bass, but here it ́s all about guitar-like bassplaying. Attentat have done a new record which is really good and from it we hear Jag älskar inte dig nåt mer and Punkfestival among other things but would probably like to hear some more from there but of course it ́s old songs like Ge fan i mej, Operahuset, En Meaningless dag and Unga och Många which brings out the most applause and vocals from the audience. A song like Maktlös have got a facelift and is much harder in its calmer tempo. Other songs that we get to hear are Anarki i Maj, Manskomplex, Punkhjärta, Fågel, Glad, Tatuerade Tårar and I denna Stan. A real treasure of songs they have and it ́s fun to watch. Jönsson has recovered from illness and he has like me had a good weekend with a good gig and GAIS to the Allsvenskan. It ́s fun when Mats asks us which song we want to hear so does the audience sing Gais is going up. Unfortunately, we are not being able to hear that.

All in all a really good concert evening and finally I want to thank Roine Lundström for driving me home and that his wonderful pictures were Compliment this review www.roinefoto.se