Attentat
Liseberg, Göteborg 130605

 

Lustigt att förra konserten jag var på också var Attentat. Förra gången på en mörk klubb Pustervik och denna gång i gassande solsken. denna gång hade de tagit bort bänkarna framför scenen för att bereda plats för dansande mm. Riktigt bra tycker jag att de gjort det...Jag har nog sett Attentat ett tjugotal gånger genom åren och aldrig sett dem göra en dålig spelning...inte så heller denna gång. Även om Jönsson inte kanske är riktigt nöjd med publiken i början av konserten så tycker jag att det kommer igång ganska bra och bandet ger som vanligt allt. Väldigt blandad publik och en ganska hög medelålder på sina ställen. Men uppkammar blandas med väldigt ung publik på en 2-3 år med sina föräldrar mm mm.

 De blandar från nya skivan där jag saknar Majorna-låten men får höra Prins, Fattiga och rika, Occupy wall street och Dö som en hund. Den sistnämnda måste ju vara den snabbaste låt som Attentat någonsin gjort och Prins(där de får hjälp a Silversystrar) måste vara den tyngsta de gjort...De hade dammat av två gamla låtar Rudebecks och Sam och det passar ju bra in i dessa studenttider och Båten men det hade kanske funnits någon bättre gammal låt att damma av. Men en hel del gamla klassiker som Operahuset, Unga och Många I denna Stan, Manskomplex, Ge fan i mej får plats på konserten och det är en ganska lång konsert och Jönssons mellansnack är alltid kul att lyssna på. Den mannen har alltid något vettigt att säga.

Funny that last concert I was at was also Attentat. Last time on a dark club Pustervik and this time in the blazing sunshine. This time, they had removed the benches in front of the stage to make room for dancing and more. Really good that they did that... I've probably seen Attentat about twenty times over the years and never seen them do a bad gig ... not this time either. Although Jönsson might not be really happy with the audience at the beginning of the concert, I think it gets going pretty good, and the band gives as usual everything. Very mixed crowd and a rather high average age in places. But mohawks mixed with very young audience on a 2-3 years with their parents etc., etc..

They mix from the new album which I miss the Majorna song but hear Prinae, Fattiga å rika, Occupy Wall Street and Dö som en hund. The latter must surely be the fastest song that attacks ever done and Prins (where they get to help a Silver Systrr) has to be the heaviest they have done ... They had dusted off two old songs Rudebecks and Sam and it is perfect timing into these student times and Båten but it had perhaps been any better old song to dust. But a lot of old classics such as the Operahuset, Unga och Många, I denna Stan, Manskomplex, Ge fan i mej , at the concert and it's quite a long concert and Jönsson's small talk is always fun to listen to. The man always has something worthwhile to say

You Tube klipp

I denna Stan

Unga och Många