ASTA KASK

Frihamnspiren, Göteborg 7/8-2006

 

Man undrade lite om det skulle fungera utomhus i dagsljus med Asta Kask. Från början var det ganska lite folk på den här konserten och man blev nästan lite orolig för om det bara skulle dra några hundra.Men allt eftersom klockan närmade sig 18.40 så kom även folket och det blev en hel del folk även om det inte kan jämföras med Where the action is turnén men den turnén hade fått mycket mer mediauppbåd. Visst var det mest yngre folk där och det är de som skall ta upp den brinnande lågan för punken nu. Grabbarna i Asta Kask är i min ålder men det märks inte på scen , det skulle i så fall vara mellan låtarna när det flåsas av trötthet, för där visar de verkligen spelglädje och vitalitet. Nye trummisen Dadde vevar på bra på bakom sina trummor och Micke och Bonni alternerar sången på ett föredömligt sätt, Ernie är en scenpersonlighet även han och de verkar trivas på ”jobbet”. De snackar och hejar på publiken, både före, efter och under konserten och verkar ha väldigt roligt när de spelar. Nu till konserten som har en hel del nya låtar att bjuda på och de smälter in bra bland de gamla och beprövade låtarna och den nya skivan kommer att bli en höjdare kan jag tänka mig. De låtar som tänder publiken mest är självklart Ringhals Brinner och AB Böna och Be tycker jag. De river av lite gamla hits som Vietnam, TV:n, Atrapper osv och de känns vitala idag också. Asta Kask känns trovärdiga och bandet får gärna hålla på i tjugo år till för mig och det skulle vara intressant att se Mickes hopp då. Publiken pogar loss vilt på några låtar och helst då på Ringhals brinner och en äldre kvinna som är sjukvårdare tror jag reser sig och tittar förtjust på den pogande högen i just denna låt. Men nästa gång vill jag se dem i en mörkare lokal och framförallt en mindre lokal där man känner svetten på väggarna.

I was wondering a little about if this would be functional in daylight with Asta Kask. From the beginning it wasn´t so much people on this concert and I got almost a little bit worried that it only would come a hundred or so. But after some time when the clock was beginning to become 18.40 it came  a lot of people even if we couldn´t compare it with Where the Action-tour but that tour have got so much media. Sure it was mostly younger people there and it's them will take up the flame of punk now. The guys in Asta Kask is in my age now but we could not notice that on stage, it can maybe be so that we can hear it between the songs when Bonni have a little bit difficulties with his breathing, because there they really show us happiness to play and vitality. The new drummer Dadde goes on really good on his drums and Micke and Bonta mixes their vocals really good, Ernie is a scene personality and it seems like they have fun on their “work”. They talk and say hello to the audience, before, after and during the concert and they seems to have very fun when they play.  Now to the concert which had some new songs and they seems to go along well with the old stuff and the new record would be really good I think. The songs which makes the audience more crazy than to other songs is of course Ringhals Brinner and AB Böna och Be I think. They do old hits like Vietnam, TV:n, Atrapper and so on and they feels really vital today also and Asta Kask feels really true and the band can go on for twenty years more I hope and it would be interesting to see Mickes jumps then. The audience pogo really good in some of the songs and most on Ringhals Brinner and an older woman which is a nurse or something stands up and look really happy on the pogoing crowd and smile. But the next time I want to see them in a darker place and a smaller place where you can feel the sweat on the walls.

Alla bilder tagna av mig(Peter)  All pictures taken by me(Peter)