WE WEREN´T MEANT TO LAST(CD-ANOTHER BAM BAM RECORDING BB 003)

 

En samling jag fick tillsammans med Norwood Park All Stars skivan och här är det 27 låtar med nästan lika många grupper. Lustigt med inledande Blue Eyed Paste Whites som har en inledning som låter Pistols för att sedan gå över till Status Quo-liknande sound. Tardagens rockiga och det är lätt att sjunga med i deras pop och min favorit på denna skivan är Hand to hand Combat med sin fräcka gitarr. Cherry Boy däremot låter som något jag inte kan komma på…men någon postpunk är det. I andra låten Danish Home Girls får jag en Roxy Music/Bowie-feeling.  Throttle Body är tuffast hittils med sin musik som är riktigt kompakt. Vagiant är bäst hittills för jag gillar deras punk som är en mix mellan 999 och Green Day. The Supreme Hustle inledning påminner om Bohemian Rhapsody men låten de gör …nja som ett sämre Stones. The Ceiling Inspectors påminner mig om tidiga No Doubt och det är bra! Beach Hermits är inte alls dumma…60-tals punk. Chocita Bandits flyger förbi fort och Gadderwalls har en ganska skön garagerockstil och deras slidegitarr på No doubt about it äger. Puss N Boots spelar inte New York Dolls stil precis utan mer någon slags alt.country. Backyard Prowlers Cramps-liknande stil är inte dum. Hellstrom spelar fort, snabbast på den här skivan…fräckt och distat. Break & Enter har ett postpunk-liknande sound de med och låter nästan som en blandning av Magazine och Joy Division…fräckt! Crinkum Crankum har ett bluesaktigt sound som låter naket. Chatterers med sin kvinnliga sångerska är något jag gillar, lite X blandat med andra kvinnligt frontade punkgrupper. Tura livar upp stämningen efter några ganska tråkiga låtar med sin snabba punk. Patron Taints garagerock är ganska tuff…God Monster Flats spelar snabbt och det uppskattar jag mycket. The Outer ring har en låt som heter Ska Tune och det är egentligen ingen skalåt tycker jag och den är instrumental…inget för mig. Sist ut är Lil Joe & The Hosstones med sin Hombre och visst får man lite cowboyfeeling inledningsvis och den är ganska udda och fräck. Men som helhet spretar det kanske lite väl mycket, finns en hel del toppar men en hel del dalar också. ½-2018


******

WE WEREN´T MEANT TO LAST(CD-ANOTHER BAM BAM RECORDING BB 003

 

A collection I got along with the Norwood Park All Stars album and here are 27 songs with almost as many groups. Pleased with introductory Blue Eyed Paste Whites that have an introduction that allows Pistols to switch to Status Quo-like sound. Tardagens is rocking and it's easy to sing in their pop and my favorite on this album is Hand to Hand Combat with its cheeky guitar. Cherry Boy, on the other hand, sounds like something I can not get on ... but any postpunk is that. In the second song, Danish Home Girls, I get a Roxy Music / Bowie feeling. Throttle Body is the toughest song with its music that's really compact. Vagiant is the best so far because I like their punk, which is a mix between 999 and Green Day. The Supreme Hustle introduction is reminiscent of Bohemian Rhapsody but the song they make ... No as a not so good Stones. The Ceiling Inspectors reminds me of early No Doubt and that's great! Beach Hermits is not at all stupid ... 60's punk. Chocita Bandits fly by fast and Gadderwalls has a pretty cool garage style and their slide guitar on No doubt about it owns. Puss N Boots does not play the New York Dolls style just without any kind alt.country.  Backyard Prowler's Cramps-like style is not stupid. Hellstrom plays fast, fastest on this disc ... cheeky and distant. Break & Enter has a postpunk-like sound they're with and almost sounds like a blend of Magazine and Joy Division ... cheeky! Crinkum Crankum has a blues-like sound that sounds naked. Chatters with their female singer are something I like, a little X mixed with other female-focused punk groups. Tura lives up to the mood after some pretty boring songs with their fast punk. Patron Taint's garageeock is quite tough ... Good Monster Flats is playing fast and I appreciate it a lot. The Outer Ring has a song called Ska Tune and it's really no ska, I think it's instrumental ... nothing for me. Last out is Lil Joe & The Hosstones with their Hombre and you get some cowboyfeeling at first and it's pretty odd and cheeky. But as a whole, it may well spread a lot, there are a lot of peaks but a lot of valleys too. ½-2018