URSÄKTA RÖRAN VOL 1:VI SPRÄNGDE HELA SKITEN(DIGITALT-GRÖNPEPPAR RECORDS)

 

Jag är en av de fyra lyckliga som fick ett fysiskt exemplar Skönt tycker jag eftersom jag tycker gammaldags som jag är om att lyssna på skivor. Kul tanke detta med outgivet material(det mesta( och jag hoppas det blir mer av dessa skivor) Det ä ren bra blanding av band för jag har inte hört alla innan men de flesta har jag hört innan och ett av mina nya favoritband Kardborrebandet har outgiven demoinspelning med och Past en outgiven låt och på den vägen är det. Pasts låt med rå sång är en riktigt bra låt och verkligen värd att visas upp för punkvärlden. Ärkepuckos låt kommer från ett digital release och det är riktigt fräck låt…annorlunda men inte konstig.  C2H60 är tuffast hittils med ett lite kängaktiga sound…energi som bara den. Belta 53 är ett litet favoritband och denna låt kommer från en kassett och den gruppens punkrock blir man aldrig besviken på. Hårdgnissel är ett favoritband för punkrecensenter och liveversionen av Morfar lurade Hitler och jag tycker de har ett gott tidigt punksound. Blimey kommer från Eksjö och är ett band jag aldrig hört talas om och det är en grupp som kan sin Ramones och sin melodiösa punk och gör det bra. N:a Hospitalet kör en låt från kommande split-LP och det är kul med den gruppen för de blandar gammal punkstil med nytt sound. Syrgas kommer från Värmland och deras inledning av sin låt Död Värld är den tyngsta hittils på skivan. Cartoon Girlfriend har ett sound som får mig lite förundrad, jag vet inte om jag gillar det eller inte men jag tanker tillbaka på grupper som Lunachicks, L7 etc…Kardborrebandet har ju gått till att vara ett favoitband för mig och denna outgivna demo Självcentrerad är en riktigt bra låt som det mesta Kardborrebandet gör är. Rick Titrö & Kärleksministeriet har en låt från en kommande Lp som kommer att heta Laglös. Detta är väl den enda nästan akustiska låt på skivan och som ett skånskt Persson Pack gör han en låt som verkligen berör mig. Giftigt Avfall är ju råa som vanligt. Sist ut på “skivan” är Systemkollaps från Linköping och som namnet anstår så är det tuff punk som gäller. En riktigt bra skiva men det är synd att den inte kommer ut fysiskt också. 20/11-2020


********

URSÄKTA RÖRAN VOL 1:VI SPRÄNGDE HELA SKITEN(DIGITALT-GRÖNPEPPAR RECORDS)

I'm one of the four lucky ones who got a physical copy. I think it's nice because I feel old-fashioned as I am about listening to records. Fun considering this with unreleased material (most (and I hope there will be more of these records) It's a good mix of bands because I have not heard all before but most I have heard before and one of my new favorite bands Kardborrebandet has released demo recording with and Past an unreleased song and that's the way it is. Past's song with raw vocals is a really good song and really worth showing for the punk world. Ärkepuckos song comes from a digital release and it's a really cooö song… different but not weird.  C2H60 is the toughest so far with a bit of a crust-like sound… energy like just that. Belta 53 is a little favorite band and this song comes from a cassette and that group's punk rock you will never be disappointed in. Hårdgnissel is many punkreviewers new favorite band and their Morfar lurade Hitler is a relay good song which sounds a little old punkrock but so good. Blimey comes from Eksjö and is a band I have never heard of and it is a group that knows their Ramones and their melodic punk and do it good. N: a Hospitalet do a song from the upcoming split LP and it's fun with that group because they mix old punk style with new sound. Syrgas comes from Värmland and their introduction of their song Död Värld is the heaviest so far on the record. Cartoon Girlfriend has a sound that makes me a little surprised, I do not know if I like it or not but I think back to groups like Lunachicks, L7 etc… Kardborrebandet has gone to be a favorite band for me and this unreleased demo Självcentrerad is a really good song that most things Kardborrebandet do is. Rick Titrö & Kärleksministeriet has a song from an upcoming LP which will be called Laglös. This is probably the only almost acoustic song on the record and as a southswedish Perssons Pack he makes a song that really touches me. Giftigt Avfall is raw as usual. Last out on the "record" is Systemkollaps from Linköping and as the name suggests, it is tough punk that applies. A really good record but it's a shame that it does not come out physically as well. 20/11-2020